Etiket: gelir vergisi

2018 gelir vergisi dilimleri

2018 gelir vergisi dilimleri

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29 Aralık 2017 tarih ve Sayı: 30285 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2018 yılında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi […]

2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi

2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi

2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi 2017 yılında uygulanacak  gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Buna göre aylık geliri 2 bin 500 lira olan mükellef, 2017’de 5 bin 350 lira gelir vergisi ödeyecek. 2017 yılında uygulanacak gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Maliye Bakanlığı’nca, 27 Aralık 2016 tarihli […]

Beyanname verme ve ödeme süreleri

Beyanname verme süreleri

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. 1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. Takvim  yılı  içinde  memleketi  terk  edenlerin  beyannameleri memleketi  terkten  önce  gelen  15  gün,  ölüm  halinde  ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. Beyanname verme süreleri […]

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir?

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir?

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir? Engelliler için vergi indirimi, gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş olan pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir. Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde; Sakatlık indirimi: Çalışma gücünün asgari % 80`ini kaybetmiş bulunan hizmet […]

Vergi dilimi nedir? Nasıl hesaplanır?

Vergi dilimi nedir? Nasıl hesaplanır? Bilindiği gibi çalışanların elde ettiği kazançlarının üzerinden gelir vergisi ödemesi yasal bir zorunluluktur. Gelir vergisinin kazancın hangi kısımlarından ve nasıl ödeneceği Gelir Vergisi Kanunu’nca belirlenmiştir. İşçinin toplam kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan işçi primi düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Gelir Vergisi Matrahına ulaşırken Sosyal Güvenlik işçi primleri ile […]

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2018 DMCA.com Protection Status Hakkımızda İletişim Gizlilik Politikası Site Haritası
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.