Engellilerin emeklilik şartları nelerdir?

Engellilerin emeklilik şartları nelerdir?

Engellilerin emeklilik şartları nelerdir?

Engellilerin emeklilik şartları

Engelli insan , doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenden ötürü bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş. Yaşama uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama konularında zorluk çeken, bakıma ve bir takım destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olan tanımlanmıştır.

Peki bu insanların Sosyal Güvenlik konusunda ki hakları nelerdir?

Öncelikle bilinmesi gereken husus, malulen gerçekleşen emeklilik ile engelli emekliliği birbirinden farklıdır.

Malulen emeklilik çalışma gücünün %60’ının kaybedildiği durumlarda devreye girer. Ama bu durum engelliler de %40 olarak belirtilmiştir.

Emeklilik için şartlar nelerdir?

Emeklilik şartlarından önce en önemli husus,işe giriş tarihi yani sigorta başlangıç tarihidir. 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olmuş ve engelli raporu alan bir kişi herhangi bir şart aranmaksızın 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün sigorta primi ile emekli olabilir.

06.08.2003 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler de ise şartlar biraz daha ağırlaşıyor ne yazık ki.

  • 1. derece engeli olanlar 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün sigorta primi,
  • 2. derece engeli olanlar 18 yıl sigortalılık ve 4000 gün sigorta primi,
  • 3. derece engeli olanlar 20 yıl sigortalılık ve 4400 gün sigorta primi,

koşulları ile emeklilik hakkını kazanabilir.

Engelliler  gelir vergisinden muaf mıdır?

Hayır engellilere gelir vergisinde herhangi bir muafiyet uygulanmıyor.  Bu konu ile ilgili sadece indirim uygulaması mevcuttur.

  • Ücretli çalışan engelli kişiler ve kişilerin bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler,
  • Serbest meslek sahibi engelli kişiler ve kişilerin bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler,
  • Tüccar ve ücretli durumuna bakılmaksızın, basit usulde vergilendirilen ( küçük sanat işleri, tamirci, terzi, marangoz vb. )

İşleri ile ilgilenen engelliler vergi indiriminden faydalanabilir.

Bu indirimden faydalanabilmek için nereye başvurmak gerekiyor?

Çalışanlar;

Çalışan Engelli bireyler ve bakmakla yükümlü oldukları engelli yakını olan çalışanlar, özür oranlarına göre vergi indiriminden faydalanmaktadır. Bu indirimden faydalanabilmek için görev yapılan kurumun ilgili departmanına başvurmak yeterli olacaktır.

Serbest meslek sahipleri;

Dilekçe ve TC kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf ile bağlı bulunduğunuz vergi dairesine,

Bakmakla yükümlü olduğu engellisi bulunan serbest meslek sahibi;

Dilekçe ve T.C. kimlik numarasını gösteren belge, engelli kişiye ait nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf, Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge ile bağlı bulunduğunuz vergi dairesine,

başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Serbest meslek sahibi olanların kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi için başvuru  dilekçe örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

Basit usul vergi mükellefleri ( terzi, marangoz, küçük sanat işleri, tamirci vb. ) için başvuru dilekçe örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

 

Cevap

*