Kıdem tazminatı tavanı 2018

artış 1515245788 1024x640 - Kıdem tazminatı tavanı 2018

Kıdem tazminatı tavanı 2018

 

Kıdem tazminatı tavanı 2018

2018 yılına girmemiz ve asgari ücret tutarının açıklanması ile 2018 yılı bordro hesaplama parametreleri de kesinleşmeye başladı. Memur katsayılarının belli olmasının ardından Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı da belli oldu. Kıdem Tazminatı Tavanı 2018 yılında 5.001,76 TL. olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı ne demektir?

Kıdem tazminatı, en az bir  yıl aynı işverene bağlı olarak işçinin işten elinde olmayan sebeplerden dolayı kıdem tazminatını hak eder şekilde çıkartılması ya da çıkması sebebiyle aldığı yıpranma bedelidir.

İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücreti ve yan hakları ile işverence karşılanan parayla ölçülebilir sürekli menfaatleri dikkate alınarak hesaplanmış giydirilmiş ücreti esas alınır. Fakat her zaman giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılamaz. Hesaplama için esas alınacak ücret için belirlenmiş bir tavan tutarı vardır. Bu tutara Kıdem Tazminatı Tavanı denir.

Kişinin kıdem süresinin her yıl ay ve gün sayısına denk gelecek şekilde kıdem tazminatı hesaplanır.

Çalışanlar hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır?

İşçinin, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi iş yeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkartılma gibi bir durum söz konusu olur ise, kıdem tazminatı alamazsınız.

Bu konuyu detaylandıracak olursak şayet;

İşçi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi gereği ve 1475 Sayılı Eski iş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14. maddesi gereği iş yerinden ayrılır ise kıdem tazminatına hak kazanır.

Bknzİşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. BknzAskerlik nedeniyle işimden ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. BknzEvlilik halinde kıdem tazminatına hak kazanılır mı?

Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir. Bknz15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek olan emeklilik ikramiyesini geçemez. Dolayısı ile memur maaşlarında ki değişikliğe göre kıdem tazminatı tavanı değişmektedir.

01.01.2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatına esas ücretin yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL. olmuştur.

Kıdem tazminatı tavanı 2018

Cevap

*