noyorumlar

İşverenin hakaret etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

küfür 1496664387 300x300 - İşverenin hakaret etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

İşverenin hakaret etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

İşverenin hakaret etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

Soru: Merhaba, yaklaşık 4 yıldır bir firmada görev yapmaktayım. İşverenim işin gereği bir problemden dolayı bana hakaret ve küfür etti. Bu şartlar da çalışmak istemiyorum. Ayrıldığım taktirde kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımcı olur musunuz? Teşekkürler.

 

Cevap:

Merhabalar,

İşçi” işyerinde cinsel tacize uğramışsa, işveren kendisine hakarette bulunmuş ve tehdit etmişse, bir haftadan fazla iş durmuşsa sözleşmesini feshederek tazminatını alabilir.

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli ilk şart, o işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olmaktır. Bir yıldan daha kısa çalışmalarda hangi şekilde iş sözleşmesi sonlanmış olursa olsun kıdem tazminatı alınamaz. Tabii tazminat alabilmek için işten çıkış nedeni de önemlidir.

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli bir yıllık sürenin hesaplanmasında önemli bir ayrıntı, bu sürenin işyeri temelli değil işveren temelli hesaplanmasıdır. Yani aynı işverene bağlı olarak iki ayrı işyerinde altı aylık sürelerle çalışan bir kişi işten çıkarken kıdem tazminatına hak kazanabilir.

İşçiye haklı neden ile iş sözleşmesini feshetme hakkı veren durumlar nelerdir?

Tarafların birbirlerine saygılı olması esastır.

İş hayatımız sadece işçinin sırf ekonomik olarak muhtaç olduğu için işverenine ve iş yerine olan sadakati üzerine kurulu değildir. İşverenin kendisine ya da iş yerinde ki amirlerine karşı davranışları olumsuz olan bir işçisi hakkında nasıl yasak yaptırımlar yapma hakkı söz konusuysa, aynı durum işçi için de geçerlidir.

İşveren işçisi ile ” iş  dialoğunu ” sağlıklı bir şekilde kurmalı ve işçisine asla olumsuz cümleler kullanmamalıdır.

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı konusunda,  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II/a bendinde;

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

İfadelerine yer verilmiştir.

İşçi işvereni tarafından bu tarz olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalırsa, altı gün içerisinde  iş sözleşmesini haklı bir neden ile feshedebilir.

İşçi haklı bir neden ile feshettiği iş sözleşmesi sonrasında sadece kıdem tazminatını işvereninden talep edebilir. Bu durumda ihbar tazminatının ödenmesi söz konusu değildir.

İşveren eğer işçi tarafından haklı bir neden ile feshedilen iş sözleşmesi sonrasında ” kıdem tazminatı ” konusunda zorluk çıkartıyorsa şayet konu iş mahkemesine taşınabilir.

İşverenin size hakaret ettiğini ispat etmek zorundasınız.

İşçinin iş sözleşmesini haklı bir şekilde feshedebilmesi ve kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için İşçinin elinde işvereni tarafından maruz kaldığı davranışların bir şekilde ispatı gerekmektedir. İşçinin elinde içinde olduğu durumu  kanıtlayıcı delil olması veya şahit ifadesine ihtiyacı vardır. Bu iki seçenekten bir tanesinin mevcut olması mahkeme kararının lehinize sonuçlanmasına sebep olabilir. Ama işverenim bana küfür etti deyip, iş mahkemesine başvurmanız, bu durumu ispatlayamadığınız taktirde size hiç bir şey kazandırmaz.

İşçinin işverenine küfür etmesi ve haklı neden ile fesih

İşverenin hakaret etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

Cevap