İşveren çalışma şartlarını değiştirebilir mi?

İşveren çalışma şartlarını değiştirebilir mi?

İşveren çalışma şartlarını değiştirebilir mi?

İşveren ile işçi anlaşarak iş koşullarını değiştirebilir mi?

Soru: Merhaba, 6 senedir çalışmakta olduğum iş yerimde işverenim departmanımı değiştirmek istiyor fakat ben o departmanda çalışmak istemiyorum. Kıdem ve ihbar tazminatımı alıp iş yerinden ayrılma imkanım var mıdır? Yani İşveren çalışma şartlarını değiştirebilir mi? Yardımcı olabilir misiniz?

 

 

 

 

Cevap:

Merhabalar,

Konuyla ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesi‘nde;

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

             Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Çalışma şartlarında, işyeri uygulamalarında veya iş sözleşmesi hükümlerinde değişiklik yapmak isteyen bir işveren, durumu yazılı olarak işçiye bildirmekle yükümlüdür. İşveren tarafından yapılan ve İşçi tarafından “6” gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamayacak, iş sözleşmesinin bu nedenle feshi durumunda, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

Fakat bir konuyu da belirtmekte fayda var;

İş sözleşmesinde görev yeri değişiklikleri hakkında herhangi bir  düzenleme yapılıp yapılmaması da bu konuda büyük önem arz etmektedir.

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinde;

“İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.”

Şeklinde bir madde varsa şayet, işverenin talebine riayet etmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu tarz durumlarda öncelikle iş sözleşmesinin muhtevasında değişikliği gerekli kılan geçerli bir neden bulunmalıdır. Dolayısıyla, 4857 sayılı Kanunun 18. maddesinde fesih için aranan geçerli nedenler, değişiklik feshinde de aynen bulunmalıdır. Bir başka deyişle, değişiklik feshine gidebilmek için işçinin yeterliliğinden, davranışından veya işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedenin bulunması gereklidir.  Bunun yanında işçiye fiilen teklif edilen sözleşme değişikliğinin kanuna, iş sözleşmesine ve ölçülülük ilkesine uygun olması ve işçiden bu teklifi kabul etmesinin haklı olarak beklenilebilecek olması gerekir. İşçiye, mümkün olduğunca en az olumsuzluk teşkil eden teklifte bulunulmalıdır. İşverenin önerdiği değişiklik teklifinin feshin tek alternatifi olması gerekmektedir.

Eğer olası bir olumsuzluk durumu söz konusuysa, tarafınızdan kabul edilmeyen değişiklikler nedeniyle iş sözleşmenizi işveren feshederse kıdem ve ihbar tazminatı hakkınız doğacaktır.

Ayrıyeten işvereniniz tarafından sizin iş yerinizde ki çalışma şartlarınızın değişikliği, çalışma koşullarının sağlıklı bir şekilde uygulanmadığı anlamına gelmektedir.

Bu durum ise size 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/a-f bendi gereği iş sözleşmenizi haklı bir neden ile feshetme şansı vermektedir.

Bu şekilde yapacağınız fesih işlemi ile birlikte ihbar tazminatı hakkınız bulunmamaktadır. Sadece kıdem tazminatınızı işvereninizden talep edebilirsiniz.

 

İşveren çalışma şartlarını değiştirebilir mi?

 

 

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.