Rapor paramı nasıl alabilirim?

  
SGK - Rapor paramı nasıl alabilirim?

Rapor paramı nasıl alabilirim?

Rapor paramı nasıl alabilirim?

Canım memleketimizin en büyük sorunlarından bir tanesi, herkesin her şeyden birazcık anlıyor olması bize göre. Doğal olarak bu konuda da bu sabah bir fikir babası ile karşılaştık. O nedenle bu bilgilendirmeyi yapmak istedik bugün.

Umuyoruz ki anlaşılır bir şekilde izah edebiliriz.
 
 
Bilindiği gibi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabii olarak bir işverenin yanında çalışan işçiler, geriye dönük son 1 ( bir ) sene içerisinde 30 ( otuz ) gün primi söz konusuysa sağlık hizmetlerinden faydalanır ve eğer gene geriye dönük 1 ( bir ) yıl içerisinde ( 90 ) gün primi söz konusuysa her hangi bir sebepten ötürü ( Hastalık, Doğum) rapor aldığı taktirde, geçici iş görememezlik, yani istirahat ( rapor ) ödeneğinden faydalanır. 
 
( İş kazalarında bu durum farklıdır, İş kazalarında sağlıktan yararlanmak ve istirahat   ( rapor ) ödeneğinden faydalanmak için prim şartı aranmamaktadır. )
 
Yeni düzenlemeler sayesinde hastaneler de E-rapor sistemine geçildiği için, işçi rapor aldıktan sonra hastaneden herhangi bir evrak almak durumunda değildir. Diyelim ki 10 ( on ) günlük rapor verildi size.  O raporun bir nüshasını işvereninize götürmek zorunda değilsiniz. Çünkü İşvereniniz sizin raporunuzu elektronik ortamda görebilme şansına sahip artık.

Hastane size hangi nedenden ötürü rapor verdiğini ve verdiği raporun başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirecek, işvereniniz ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinden geçici iş görememezlik işlemleri menüsünden sizin raporunuzun onay işlemini yapacak. 

İşverenler, rapor onayının nasıl yapıldığına dair  bilgi sahibi olmak adına lütfen yazımızı okuyunuz.

Bu işlemler sırasıyla yapıldıktan sonra,
  
Rapor parasını herhangi bir aksilik olmaz ise rapor bitiş tarihinden itibaren ortalama 15 ( on beş ) gün sonra alabilirsiniz. Burada en önemli detay, rapor girişinizin istirahat bitiş tarihinizden hemen sonra, işvereniniz tarafından onaylanmasıdır. Eğer rapor paranızı alamıyorsanız bunun iki sebebi vardır.
 
1- Ya SGK sisteminde o anlık bir problem vardır ( bu ihtimal düşük )
 
2- İşvereniniz rapor girişinizi yapmamıştır.
 
Bu konuyla ilgili örnek vermek gerekirse;
 
05.08.2015 tarihinden 20.08.2015 tarihine kadar rapor alan bir işçi istirahat parasını, rapor bitiş tarihinden ortalama 15 ( on beş ) gün sonra yani Eylül ayının ilk haftasında alabilir.

Normal şartlarda Sosyal Güvenlik Kurumu her ayın 8’i ile 14’ü arasında otomatik olarak ödeme çıkartır, istirahat alan çalışanı ödenekten mahrum etmez ama bizzat başıma geldiği için bunu belirtmek istiyoruz. Çünkü istirahat girişi yapmayı unuttuğumuz bir personelimiz işsizlik ödeneğinden ancak, biz elektronik ortamda rapor girişini gerçekleştirdikten sonra faydalanabilmişti.
 
Ayrıca,
 
Diyelim ki bu sefer biraz daha ciddi bir rahatsızlığınız söz konusu ve rapor tarihiniz uzun. İşvereniniz istirahatli olduğunuz dönemde size bir öedeme yapmadı, yapmaya bilir de. Peki siz ne yapacaksınız? Para almak için o uzun raporun bitmesini mi bekleyeceksiniz?
 
Hayır,
 
İşvereniniz ile irtibata geçip, raporunuzun 10 ( on ) ‘ar günlük periyotlar halinde sisteme girilmesini talep edeceksiniz. Eğer bu şekilde yapabilirseniz SGK size 15 ( on beş ) günde bir iş görememezlik ödeneği çıkaracaktır.
 
Yani 05.08.2015 tarihinde 30.09.2015 tarihine kadar rapor alan bir işçi rapor parasını, işverenine herhangi bir beyanda bulunmadığı taktirde Ekim ayının 10 ( on ) ‘undan önce alamaz. Ama işvereninden biraz önceki durum konusunda bir rica da bulunursa bu mağduriyetten kurtulur.
 
Örnek veriyorum işvereniniz sizin istirahatinizi;
 
05.08.2015-15.08.2015 
 
16.08.2015-26.08.2015
 
27.08.2015-06.08.2015
 
07.08.2015-17.08.2015
 
18.08.2015-30.09.2015
 
Şeklinde sisteme girerse şayet, Sosyal Güvenlik Kurumu size 15( on beş  ) ‘er günlük periyotlar halinde ödenek çıkaracaktır.
 
Gelelim bu parayı nereden tahsil edeceğinize;
 
Bu sabah beni hayattan soğutan ve bu yazıyı yazmama sebebiyet veren çok sevgili abim kulakların çınlasın:) Evet, biz bu ödenekleri eskiden bağlı bulunduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu binasında bulunan veznelerden tahsil ediyorduk.
 
Ama artık T.C. kimlik numaramızın yazılı olduğu bir resmi kimlik kartımız ile ile beraber, her hangi bir Ziraat Bankası şubelerinden istirahat ( rapor ) paranızı rahatlıkla tahsil edebiliyoruz.
 
Sağlıklı günler.
 
İSTİRAHAT ÖDENEĞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.
 
Rapor paramı nasıl alabilirim?
Rapor paramı nasıl alabilirim?
 
 

Cevap

*