noyorumlar

Yapılandırma da erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.

indirim 1499839574 300x200 - Yapılandırma da erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.

Yapılandırma da erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.

Yapılandırma da erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.

Bilindiği gibi vergi ve Sgk  borçlarının enflasyon farkları üzerinden ve uzun süreli taksitler halinde ödenmesi amacıyla vatandaşlara 6736 ve 7020 sayılı Kanunlarla ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

Yapılan yasal düzenlemelere bakıldığında, özellikle eski borçların gecikme faizlerinde önemli derecede indirime gidildiği ve borçlarını yapılandıran işverenlerin prim teşviklerinden de yararlanabildikleri dikkate alındığında, yapılandırmaya başvuran vatandaşların bu fırsatı değerlendirmelerinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

 

Yapılandırılan borçlar için taksit süresine göre değişen oranlarda taksitlendirme farkı alınıyor.

1)Yapılandırmaya başvuran borçlular tarafından;

Taksitle ödeme başvurusunda bulunulması halinde; alacak aslına enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizi ilave edilmek suretiyle yeniden yapılandırılacak tutar bulunmaktadır.

Bu şekilde bulunan tutar;

 • 6 taksit için; 1.045
 • 9 taksit için; 1.083
 • 12 taksit için; 1.105
 • 18 taksit için; 1,15

Katsayı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek toplam tutar bulunmaktadır.

Örneğin, 10.000 TL borç aslı ve enflasyon oranları üzerinden hesaplanan 4.000 TL gecikme faiz borcu olmak üzere toplam 14.000 TL prim borcu için 7020 veya 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan bir mükellefin;

 • 6 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, ödeyeceği toplam tutar 14.000 * 1.045 = 14.630 TL.
 • 9 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, ödeyeceği toplam tutar 14.000 * 1.083 = 15.162 TL.dırma da erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz
 • 12 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, ödeyeceği toplam tutar 14.000 * 1.105 = 15.470 TL.
 • 18 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, ödeyeceği toplam tutar 14.000 * 1.15 = 16.100 TL.

Olacaktır.

2) Peşin ödeme başvurusunda bulunulması halinde; borç aslına enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin yarısı üzerinden hesap edilen gecikme faizi ilave edilmektedir.

Örneğin, SGK’ya olan borçları nedeniyle 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan bir işverenin,  10.000 TL borç aslına enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizi borcunun 4.000 TL olduğu düşünüldüğünde, sözkonusu borcun 10.000 TL + (4.000 / 2= 2000) = 12.000 TL olarak 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi mümkün olacaktır.

Taksitlerin talep edilen taksit süresinden daha kısa süre içinde ödenmesi halinde, taksitlendirme farkları düşürülerek ödenecek tutar yeniden hesaplanıyor.

Gerek 6736 sayılı Kanunda gerekse 7020 sayılı Kanunda “tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre yeniden hesap edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre yeniden yapılandırılan borcun tercih edilen taksit süresinden daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı borcun ödendiği tarihe göre yeniden hesaplanarak bakiye taksitlendirme farkı hesaplanmaktadır.

Örneğin, 10.000 TL borç aslı ve enflasyon oranları üzerinden hesaplanan 4.000 TL gecikme faiz borcu olmak üzere toplam 14.000 TL prim borcu için 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 taksit talebinde bulunmuş ve taksitlendirme farkıyla birlikte ödeyeceği toplam tutar 16.100 TL olarak belirlenmiş bir işverenin,

 • Yapılandırılmış borçlarının tamamını 1. Taksit süresi dolduktan sonra  ve 6.  Taksit süresi dolmadan ödemesi halinde, ödeyeceği toplam tutar 14.630 TL.
 • Yapılandırılmış borçlarının tamamını 6.  Taksit süresi dolduktan sonra 9. Taksit süresi dolmadan ödemesi halinde, ödeyeceği toplam tutar 15.162 TL.
 • Yapılandırılmış borçlarının tamamını 9.  Taksit süresi dolduktan sonra 12. Taksit süresi dolmadan ödemesi halinde, ödeyeceği toplam tutar 15.470 TL.
 • Yapılandırılmış borçlarının tamamını 12. Taksit süresi dolduktan ödeyecek olması halinde ise herhangi bir indirime gidilemeyeceğinden 16.100 TL

Olacaktır.

Taksitlendirme farkının düşük olan katsayıya göre hesaplanabilmesi için borcun tamamının ödenmesi gerekiyor.

Taksitlendirme farkından kaynaklanan indiriminden yararlanabilmek için yapılandırılan borcun tamamının ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Örneğin 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 taksit talebinde bulunmuş bir mükellefin, taksitlerden 17 sinin 6. taksit süresi içinde ödenmesine rağmen bir  taksitin ödenmediği düşünüldüğünde, kalan 1 taksit 6. taksit süresi içinde ödenmediği takdirde ödenecek toplam tutarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Yapılandırma da erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.

Cevap