İş yerlerinde ara dinlenmeler ne kadar olmalıdır?

İş yerlerinde ara dinlenmeler ne kadar olmalıdır?

İş yerlerinde ara dinlenmeler ne kadar olmalıdır?

 

İş yerlerinde ara dinlenmeler ne kadar olmalıdır?

Bir iş yerinde çalışan personelin, yemek, içmek, tuvalet gibi günlük ihtiyaçları ve genel olarak dinlenme gereksinimlerini giderebilmeleri  için günlük çalışma süreleri  içerisinde çalışmaya ara verilmesi zorunludur.

Hiçbir işveren  çalıştırdığı işçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara dinlenmeler vermeden çalışması bekleyemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır

Kısacası ara dinlenme tüm işçilerin hak etmiş olduğu yasal bir haktır.

Ara dinlenmesi;  günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında iş yerinde ki çalışma ve üretim durumlarına göre ayarlanmak suretiyle, işçilerin o gün yapacakları toplam çalışma süresine orantılı olarak ve en az Kanunda öngörülen süreler kadar, belirlenebilen ve de günlük çalışma süresinden sayılmayan dinlenmedir.

Ara dinlenmelerinin uygulamada daha çok yemek molası şeklinde verildiği görülmektedir. Çalışanlara ara dinlenmesi verilmesinin iş verimliliğini arttırma, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı kaynaklı muhtemel iş kazalarını önleme işlevi tartışmasızdır.

Ara dinlenme süreleri ne kadardır?

Yargıtay’a göre, 4857 sayılı İş Kanununun 63. maddesi hükmüne göre günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacağından, 68. maddenin belirlediği 7,5 saati aşan çalışmalar yönünden en az 1 saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok 11 saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir.Buna göre günde 11 saate kadar olan çalışmalar için ara dinlenmesi en az 1 saat, 11 saat ve daha fazla çalışmalarda ise en az 1,5 saat olarak verilmelidir.

Ara dinlenme süreleri  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 68. Maddesinde  işçinin o günkü toplam çalışma saatine paralel olarak düzenlenmiştir.

Buna göre;

  • 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
  • 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde 30 dakika,
  • 7,5 saatten fazla süreli işlerde 60 dakika,

Olarak verilir.

Ara dinlenmesi hangi saatler de olmalıdır?

Kanun da bu konuyla ilgili bir düzenleme söz konusu değil. Bu durumu işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmelerinde ya da toplu iş sözleşmelerinde daha net olarak belirlenebilir. Fakat bu konu ile ilgili örnek vermek gerekirse;

08:00 – 18:00 saatleri arasında çalışılan bir işletmede;

  • 10:00-10:15 saatleri arasında çay molası,
  • 12:00-13:00 saatleri arasında yemek ve istirahat molası,
  • 15:00-15:15 saatleri arasında çay molası,

verildiği taktirde günlük 8,5 saatlik resmi çalışma süresi elde edilebilir.

Tüm işletme aynı anda ara dinlenme yapmak zorunda mıdır?

İşletmeler de böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. İşletmeler ara dinlenme sürelerini departmanlara göre değişik saatler de uygulayabilir.

Ara dinlenme çalışma süresinden kabul edilir mi?

Hayır, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesi’nde ara dinlenme sürelerinin çalışma sürelerinden sayılmadığı belirtilmiştir. Bu konu ile ilgili Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenme süreleri hesaba katılır mı? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Fazla mesai hesabı yaparken ara dinlenmeler hesaba katılır mı?

İş yerlerinde ara dinlenmeler ne kadar olmalıdır?

 

 

Cevap

*