İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerine hazırlıklı olun

25C3 25A7al 25C4 25B1 25C5 259Fma - İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerine hazırlıklı olun

İş yerinde denetleme

İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerine hazırlıklı olun.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 9. maddesinde İş yeri tehlike sınıfının belirlenmesi anlatılmıştır.

İlgili Kanun’un 9. Maddesinde;

İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.
(2) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

İfadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, işverenlerin önce 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 83. maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesini dikkate alarak tehlike sınıfınızın ne olduğunu, sonra iş yerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bunun doğru olup olmadığını tespit etmesi gerekmektedir.

İş yeriniz çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında ise ya da, iş yeriniz az tehlikeli işler kapsamında ancak çalışan sayınız 50’nin üstünde ise, 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile tüm yükümlülükleriniz başlamış demektir.

Eğer;

İş yeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50’nin altında ise kanunun 6. Maddesi hariç yükümlülüğünüz başlamış ancak bu madde ile yükümlülüğünüzün 1 Temmuz 2016  tarihinde başlayacağını dikkate almalısınız.

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Eğer iş yeriniz az tehlikeli işler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50’nin altında ise kanunun 6. maddesi ile ilgili yükümlülüğünüz 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. maddesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kimlerin vereceği belirtilmiştir. İş yeriniz az tehlikeli sınıfta ve çalışan sayınız 50’nin altında olması sebebi ile 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunluluğunuz olmasa dahi kanunun diğer maddeleri ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tecrübe sahibi bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile anlaşın.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, rutin olarak uyguladığı ya da herhangi bir ihbar sonucunda işletmenize İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile beraber bir denetleme gerçekleştirebilir.

Bu denetlemeler sırasında sizden bir takım belge ve evrakları talep edebilirler. Talep ettikleri belgeler dahilinde eksiklikleri tespit edip firmanıza idari para cezası kesebilirler.

Bu tarz problemler yaşamamak ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak adına, en kısa zaman da yetkili bir ortak sağlık ve güvenlik birimi ile anlaşmaya varıp, aşağıda ki evrakları temin etmeniz gerekmektedir.

İş Sağlığı ile ilgili olan denetimde  müfettişler hangi evrakları isteyebilir?

Aslına bakarsanız iş müfettişleri çok detaylı bir denetime maruz bırakıyor işverenleri. Bu nedenle biz sadece teftiş sırasında sizden isteyebilecekleri belgeleri sıraladık. Bu listeyi çok rahat bir şekilde uzatmaları mümkün.

İş müfettişleri genellikle;

 • Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporlarını,
 • Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgelerini,
 • İş yeri risk analiz raporunu,
 • Acil durum eylem planını,
 • Acil durum tahliye planını,
 • Sağlık güvenlik planı,
 • İşletmeniz de uyguladığınız İSG talimatlarını,
 • İşletmeniz de düzenli olarak yaptırmış olduğunuz İSG ölçümlerini,
 • Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgelerini,
 • Personel özlük dosyalarını,
 • Makinaların, Elektrik tesisatlarının muayenelerini,
 • Paratoner tesisat raporunu,

Sizden talep edebilirler.

Ayrıyeten müfettişler tüm işletmenizi detaylı bir şekilde gezeceği için,

 • Varsa şayet, kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının muhakkak kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde asılı olmasına,
 • İşletme içerisinde bulunan sağlık ve  güvenlik uyarı işaretlerinin bulunmasına,
 • Düşme tehlikesi bulunan her bölgenin kontrollü bir şekilde korkuluk ile kapatılması,
 • Elektrikli panoların önünde izole paspas olmasına,

Özen göstermenizde fayda vardır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerine hazırlıklı olun

 

 

Cevap