İş Güvenliği Genel Kuralları

 

Aşağıda İş Güvenliği konusunda, işletmeler de olabilecek iş kazalarını minimuma indirme konusunda bir takım maddeler belirtilmiştir. Bu maddeler ile ilgili tüm personelinize teker teker tebligat yaparsanız şayet, işletme içerisinde çalıştırdığınız personelinizin  yapması ve yapmaması gereken konular ile ilgili bir fikir sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Tebligat sonrasında  imzalı  nüshaları dosyanızda saklamanız da fayda vardır.

İş Güvenliği Talimatı

 • Sorumluların talimatı olmadan öğrenmek veya merak maksadı ile herhangi bir makinayı çalıştırmayınız,
 • Hiçbir elektrikli aleti kullanma talimatını okumadan çalıştırmayınız,
 • Elektrikli el aletlerini ıslak ve nemli zeminlerde kullanmayınız,
 • Elektrikli cihazları kullanmadan önce kontrolünü yapınız, kablosunda kırıklar, yıpranmalar olan el aletini sorumlusuna bildiriniz,
 • Bir makinayı çalıştırmak için bir talimat aldığınızda, önce çalıştıracağınız makinayı kontrol ederek çalışması için gereken şartların yerinde olup olmadığına dikkat ediniz,
 • İşletme içerisinde ki korkuluklardan aşağıya sarkmayınız, merdivenlerden çıkarken korkuluklara tutununuz,
 • Kaygan ve ıslak zeminler üzerinde yürürken dikkatli olunuz,
 • Teknik personel değilseniz, işletme içerisinde herhangi bir aydınlatma sistemine ait parçaları değiştirmeyiniz,
 • Masa, sandalye vb. eşyaları yükseğe erişim maksadı ile kullanmayınız,
 • Çalışırken daima dikkatli olunuz ve işinizden başka bir şey düşünmeyiniz,
 • İşyerine dinlenmiş ve zinde olarak geliniz. İş yerinde bağımlılık yapan maddeleri tüketmeyiniz. Tüketmiş olarak iş yerine gelmeyiniz,
 • Çalışma alanları içerisinde sigara içmeyiniz,
 • İşyerinizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış tüm tebdirlere tam olarak uyunuz,
 • İşyerinizde sorumlu ve uzman kişiler tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlügüvenlik kurallarına muhakkak uyunuz,
 • İşyeriniz de işinizde ve güvenliğiniz de sizden beklenebilecek maksimum çabayı gösteriniz.
 • Arkadaşlarınızın kişisel emniyetini, en az kendi emniyetiniz kadar önemseyiniz. Arkadaşlarınızın olası bir tedbirsiz hareketinde muhakkak kendilerini uyarıp, işletmenizde ki sorumlu kişilere haber veriniz,
 • Şahsınıza verilen kişisel koruyucu ekipmanları talimatlara uygun bir şekilde kullanınız ve temiz bir bir halde muhafaza ediniz,
 • İşyerinizde diğer çalışma arkadaşlarınızın güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışınız,
 • Sivri uçlu, keskin uçlu gibi insanlara zarar verebilecek malzemeleri gelişigüzel atmayınız ve ortalıkta bulundurmayınız,
 • Girilmesi yasaklanmış alanlara zorunlu haller dışında girmeyiniz,
 • İş yerinde olan en ufak iş kazasını derhal işyeri ilgili ve sorumlularına bildiriniz,
 • İş yerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantılarına mutlaka katılın,
 • İş yerinizde sağlık durumunuza uygun işler de çalışınız,
 • İş yerinizde görmüş olduğunuz ve tehlikeli olabilecek tüm durumları iş yeri sorumlularına bildiriniz,

İş güvenliği talimatı

Cevap

*