Devlet memurlarının mazeret izin süreleri ne kadardır?

Devlet memurlarının mazeret izin süreleri ne kadardır?

Devlet memurlarının mazeret izin süreleri ne kadardır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların mali ve sosyal haklarına dokunulmaksızın, mazeret izni kullanabilmelerine de imkan tanınmıştır.

Devlet memurları bazı hallerde belli sürelerle mazeret izni kullanabilmekte ve bu izinlerin kullanılması sırasında, fiili çalışmaya bağlı olan ödemeler dışındaki mali haklarına ve sosyal yardımlarına dokunulmamaktadır.

Memurların belli bazı mazeretleri (evlenme, doğum, çocuk, ölüm) nedeniyle talep edecekleri izinlerin kurumları tarafından verilmesi zorunlu olmakla birlikte, 657 sayılı Kanunda sayılan mazeret halleri dışındaki bir sebeple memurun izin istemesi durumunda mazeret izninin verilmesi kurumda çalışan yetkililerin takdirine bırakılmıştır.

Memura Zorunlu Hallerde Mazeret İzni Verilebilir mi?

Devlet memuruna yukarıda belirtilen mazeret halleri dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, on gün izin verilebilir. Zaruriyet halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usülle  on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu nedenle ikinci kez verilen izin, yıllık izinden düşülür. Yani zorunlu hallerde verilen ikinci bir mazeret izni, senelik izin olarak sayılmaktadır.

Doğum yapan devlet memuruna  ne kadar izin verilir?

Kadın memura, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni verilir.

Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir.

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde beklene tarihinden önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilir ve Bu durumda, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası izin süresine eklenir.

Erken doğum halinde, doğum öncesi kullanılamayan analık izni süresi doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Eşi doğum yapan memura on gün mazeret izni verilir.

Devlet Memurlarının  çocuk mazeretiyle izin alma şansları var mı?

Çocuğu olan kadın memura, analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay ise günde bir buçuk saat süt izni verilir.

Doğumda ya da doğum sonrasında gerçekleşen annenin vefatı sonrasında memur olan babaya analık izni süresi bitimine kadar izin verilir.

En az %70 oranında engelli  yada sürekli hastalığı bulunan çocuğu olan memura hastalık raporuna dayalı olarak bir yıl içerisinde toplu halde ya da parçalar halinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Devlet Memurlarının  evlilik izin süreleri ne kadardır?

Kendisi ya da çocuğu evlenen bir memura yedi güne kadar mazeret izni verilir.

Devlet Memurlarının  ölüm izinleri ne kadardır?

Eşi ya da çocuğu vefat eden bir memura yedi gün mazeret izni verilir.

Eşinin ya da kendisinin birinci derece akrabasının vefatında memura yedi gün mazeret izni verilir.

 

 

 

Cevap

*