İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

işçi 1481607365 300x300 - İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

Çalışmaktan kaçınma hakkı iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiye verilmiş bir haktır. Bu hak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13. maddesi‘nde düzenlenmiştir.

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

 

 

Çalışan ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda ise çalışan bu usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı sahip olduğu hakları kısıtlanamaz.

Çalışanın başvurusu üzerine iş sağlığı ve güvenliği kurulunun veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı döneme ait ücretini alacağı gibi, bu dönemde iş sözleşmesinden doğan ve kanunlardan gelen haklarını da kullanabilir.

Çalışan talep etmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, iş sözleşmesini haklı neden ile feshedebilir.

 

Bu konu sadece işçinin ” İş Sağlığı ve Güvenliği” hususların da ki haklarından söz etmektedir. İşçinin bir diğer işten kaçınma hakkı ise 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi’nde beyan edilmiştir. 

İlgili kanun maddesini okumak için lütfen TIKLAYINIZ.

Maaşı ödenmeyen işçi ne yapmalı?

İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

Cevap

*