noyorumlar

Aynı anda iki işyerinde sigortalı görünmek

work 1534224247 - Aynı anda iki işyerinde sigortalı görünmek

Aynı anda iki işyerinde sigortalı görünmek

 

Aynı anda iki işyerinde sigortalı görünmek

Soru: Merhaba, ben hafta sonları ekstra bir iş buldum. Bu iş yeri çalıştığım dönemler için sigorta yapacak .Bunun bana zararı olur mu? Aynı anda iki iş yerinde sigortalı görünmek hukuki açıdan sakıncalı mıdır? Asıl işverenimden izin almalı mıyım? Teşekkür ederim, iyi akşamlar.

Cevap:

Merhabalar,

İkinci bir işte çalışmanız Sosyal Güvenlik bazında sizin adınıza bir sorun teşkil etmiyor ama bu tarz durumlar için işvereniniz bir takım kısıtlamalar uygulayabilir. Bu neden ile öncelikle işvereninizin onayını almanız gerekmektedir. İkinci bir işte çalışmak istediğinizi işvereninize beyan edip, onlardan yazılı bir şekilde onay yazısı almanız ileride yaşayabileceğiniz sorunları önleyecektir.

Asıl işvereniniz ile imzalamış olduğunuz iş sözleşmesine göz atın.

Asıl işvereniniz ile karşılıklı olarak imza altına almış olduğunuz iş sözleşmeniz de ” başka bir işte çalışma yasağınız yoksa veya işvereniniz sizin başka bir işte çalışmanıza izin vermiş”  ise başka bir işte de çalışabilirsiniz. Fakat işvereniniz ile imzalamış olduğunuz iş sözleşmeniz de sizin başka bir işte çalışmanızın yasak olduğuna dair bir ibare var ise şayet bu sefer işin rengi değişir.

İşveren iş sözleşmenizi haklı neden ile feshedebilir.

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi iş sözleşmenizde ” işçinin başka bir işte çalışması yasaktır ” şeklinde bir ibare var ise ve siz buna rağmen başka bir işte de çalışmaya başlarsanız asıl işveren bu durumu tespit ettiği taktirde iş sözleşmenizi haklı neden ile feshedebilir.

Asıl işveren neden sizin ikinci bir işte çalışmanıza izin vermez?

Aslında bunun çok daha farklı nedenleri olabilir ama bize soracak olursanız şayet, aşağıda ki nedenlerin gerçekleşme ihtimali nedeniyle asıl işverenin işçisinin ikinci bir işte çalışmasına engel olmaktadır.

  • İşçinin başka iş yapması sadakat borcuna aykırı olması anlamına gelebilir,
  • İşçinin hizmetini, işverenin yararına uygun olarak yapması ve işverene zarar verebilecek hareketlerden kaçınmaması,
  • İşçinin daha sonra farklı bir işverenle başka iş ilişkisi içine girmesi halinde bu durumun ilk işveren aleyhine sonuçlar doğurması,
  • Başka işte çalışma, işveren açısından haksız rekabet doğurmaması gerekmektedir. Rekabet etmeme borcu iş sözleşmesinin devamı süresince sadakat borcu kapsamında değerlendirilir. İşçi çalıştığı süre boyunca işverene ait mesleki ve ticari sırları kullanarak başka işverenin altında çalışması rekabet borcunun ihlali anlamına gelecektir.
  • İşçinin başka işte çalışması asıl işindeki çalışma gücünü olumsuz etkilemesi,

Birden fazla iş yerinde çalışanların sigorta bildirimleri nasıl yapılır?

hesap 1534224465 300x200 - Aynı anda iki işyerinde sigortalı görünmek

Aynı anda iki işyerinde sigortalı görünmek

Eğer sigortalı birden daha fazla işveren yanında çalışıyorsa her işveren tüm sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet belgesi ile çalıştırdığı sigortalıyı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır. Sigortalının iki ayrı işverenin yanında çalışması halinde, her iki işverende diğer işverenin yanında çalışıp çalışmadığına bakmaksızın, normal sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet bildirgesi ile çalışma günü ve sigorta primine esas kazançlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu gün ve primleri nasıl değerlendirir?

Elektronik ortamda, işverenler tarafından ayrı ayrı verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki çalışma günleri ve sigorta primine esas kazançları sigortalının bilgilerine sistem tarafından işlenir. Sigortalının hizmet bilgilerinde aynı ay için iki yada daha fazla bildirim yapıldığı görülür.

Örneğin sigortalı iki ayrı iş yerinde çalışıyorsa  birinci işveren 20 günlük bildirim ikinci işveren ise 30 günlük bildirim yapmışsa, Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre bir ay 30 gün olduğundan, bildirimi yapılan günler toplanır, çalışma gününün toplamı 30 günden fazlaysa prim günü, 30 gün olarak kabul edilir. Prim günü hesabında 30 günden fazla olan günler hesaba dahil edilmez. Yani iki iş yeri de sigorta primi yatırdığı halde toplam gün sayısı 30 günü aştığı taktirde Sosyal Güvenlik Kurumu 30 günden fazla prim gün sayısını dikkate almamaktadır.

Birden fazla iş yerinde çalışmanın emekli maaşına bir katkısı olur mu?

Sigortalıların aynı ayda iki ayrı işveren tarafından  bildirimde bulunulması, hem ay içindeki günlerin 30′a tamamlanması hem de yüksek prime esas kazanç bildirilmesi bağlamında avantajlar sağlayacaktır. Çünkü hem prim günü hem de prime esas kazanç, emeklilik maaşı bağlama ve maaşının miktarını etkileyen faktörlerdendir. Bu itibarla aynı ay, iki ya da daha fazla işveren yanında çalışan sigortalıların işverenlerine, sigortalarının yapılması konusunda ısrarcı davranmaları ve bunun yasal yükümlülükleri olduğunu hatırlatmalarında yarar bulunmaktadır.

Aynı anda iki işyerinde sigortalı görünmek

Cevap