noyorumlar

25 koduyla işten çıkarılma

soru işareti 1555141597 1024x599 - 25 koduyla işten çıkarılma

25 koduyla işten çıkarılma

 

25 koduyla işten çıkarılma, İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih anlamına gelmektedir. İşyerinde çalışmakta olan işçi, iş sözleşmesini bu nedenden ötürü feshetmek isterse, işveren, işçisi adına düzenleyeceği işten çıkış bildirgesinde 25 kodunu kullanmak zorundadır. SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı

Bir işverenin, çalıştırdığı işçilerine sırf ücret ödediği için için dilediği gibi davranma hakkı vermiyor. Normal şartlarda nasıl ki işçinin yaptığı hatalardan dolayı işverenin bir takım yaptırım hakkı var ise, aynı hak 4857 Sayılı İş Kanunu aracılığı ile işçilere de verilmiştir.  Bu hakka genel olarak işçinin haklı neden ile iş sözleşmesinin feshi olarak adlandırılmaktadır.  Bknz: İşçinin haklı neden ile fesih hakkı

Genel olarak bu konu hakkında bilgi sahibi olabilmek için her zaman olduğu gibi rehberimiz 4857 Sayılı İş Kanunu oluyor. İlgili kanunun 24/II maddesi’nde konu ile ilgili aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında   yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa.

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih, kıdem tazminatı

İşçi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II maddesi‘nde ki durumlardan ötürü iş akdini fesheder ve iş yerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerindeyse kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih, ihbar tazminatı

Haklı neden ile gerçekleşen fesihler her zaman derhal niteliği taşındığı için, tarafların birbirlerinden ihbar tazminatı talebi bulunmamaktadır. Bu neden ile, işçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle gerçekleşen fesihler de işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih, işsizlik maaşı

İşçi bu neden ile iş sözleşmesini fesheder ise, eğer işsizlik maaşı için gerekli olan şartları yerine getirebiliyor ise, işsizlik maaşından da faydalanabilecektir. İşçi eğer işten çıkış tarihinden itibaren geriye doğru son üç yıl içerisinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ise 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ise 300 gün,

İşsizlik maaşından faydalanabilecektir.

Özetlememiz gerekir ise;

  • İşverenin ahlak ve iy niyet kurallarına aykırı hareketlerinden dolayı iş akdini fesheden işçinin işten çıkış bildirgesinde, 24 kodu kullanılmalıdır.
  • İşçi bu neden ile iş sözleşmesini feshedecek olursa, işveren işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
  • Haklı neden ile gerçekleşen fesihlerde tarafların  ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.
  • İşçinin bu neden ile iş sözleşmesini feshetmesi işsizlik maaşından faydalanmasına engel olmaz. İşçi gerekli prim şartlarını gerçekleştirdiği taktirde işsizlik maaşından da faydalanabilecektir. Bknz: İşsizlik maaşı ile ilgili her şey

İşsizlik maaşı son 120 gün şartı değişti

Cevap