Basın İş Kanunu Madde 25


Kazançların azaltılamıyacağı:

Madde 25

Bu Kanunun uygulanması neticesi olarak iş verene terettüp eden vecibeler, gazetecilerin ücret ve sair haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz.


Değerlendirme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2017 Hakkımızda İletişim Sitemap Gizlilik Politikası
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.sgkhakkinda.com/basin-is-kanunu-madde-25/
RSS
E-Mail
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Daha fazla 5953 Sayılı Basın İş Kanunu
Basın İş Kanunu Madde 24

Teftiş ve murakabe: Madde 24 Bu Kanun hükümlerinin düzen altında yürümesini sağlamak üzere yapılması gerekli görülecek takip, murakabe ve teftişler...

Basın İş Kanunu Madde 23

Sosyal sigorta: Madde 23 – (Mülga: 17/7/1964 - 506/141 md.)

Kapat