Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi?

seyahat 1566373074 - Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi?

Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi

 

Soru: Merhaba, 6 yıldır bir firmada çalışıyorum. 3 gün önce ücretli senelik izine ayrıldım. ( 20 gün ) Bugün müdürüm aradı, iznimin iptal olduğunu yarın işe gelmemin gerektiğini söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi? İmzalı izin kağıdım filan hep bende mevcut. Ben işe gitmezsem bu neden ile beni işten çıkartırlar mı? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak anayasal bir hak olarak düzenlenmiş olup vazgeçilemeyecek olan bir düzenlemedir. Anayasa’nın 50. maddesi’nde  “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” diyerek ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi’nin 2. fıkrasında, “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez” denilerek bu hakkın kullandırılması için ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi?

Açıkça söylemek gerekir ise, senelik izindeki işçinin işe geri çağrılmasından, izin bütünlüğünün bozulmasından yana değiliz. Çünkü insanların yıllık izin kullanmalarının nedeni, bir yılın yorgunluğunu fiziksel ve ruhsal olarak atmaktan geçmektedir. Fakat her zaman belirttiğimiz gibi iş başı yapmadan önce imzalanan iş sözleşmelerinin önemi bir kez daha burada önümüze çıkıyor.

Eğer, iş başı yaptığınız zaman işvereniniz ile imzaladığınız iş sözleşmesinde, işverenin, işyerinde ki bir problemden dolayı ücretli yıllık izindeki işçiyi işe geri davet edebilir şeklinde bir madde var ise ve siz de buna onay verdiyseniz o zaman üzülerek söylüyoruz ki izninizi yarıda kesip işe geri dönmek durumundasınız. Ama burada işverenin niyeti çok önemlidir. Yani işveren neden sizi tekrar işe çağırıyor? Gerekçe nedir? Bunların sağlıklı bir şekilde detaylandırılması gerekmektedir. Aksi halde, sırf kişisel nedenlerden ya da ufak sorunlardan dolayı işçinin ücretli yıllık izin bütünlüğünün bozulması söz konusu olmayacaktır. Yargıtay kararları da bu konuda işçiden yanadır. (22. HD. 2014/5765 E. 2014/6507 K. 18.03.2014)

İzin tarihini işveren belirler

İşçinin yıllık iznini kullanmak istediği zamandan bir ay önce bu isteğini işverene yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; iş yerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir. Her ne kadar işçi için dinlenme hakkı anayasal bir hak olsa da ve önemli olan işverenin bir takvim yılı içerisinde verdiği izindir. Tarih konusunda işverene herhangi bir yaptırımda bulunulması söz konusu olmayacaktır. İşveren işçinin izin tarihini onaylamak zorunda değildir.

Yıllık izin süreleri ne kadardır?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi‘nde İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri belirlenmiştir.

  • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

Az olamaz.

Ayrıca on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

İşçinin ücretli yıllık izin bütünlüğünün bozulması söz konusu olmayacaktır. Fakat iş sözleşmenizde işyerinde ki bir problemden dolayı ücretli yıllık izindeki işçiyi işe geri davet edebilir şeklinde bir madde var ise işe geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. Sözleşmenizde bu tarz bir madde bulunmuyor ise, işverenin bu çağrısına riayet etmek zorunda değilsiniz. İşveren bu nedenden ötürü sizin iş akdinizi feshedemez. Fesih işlemi gerçekleşir ise, geçersiz kabul edilecektir.

Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi

Yıllık izin hakkında merak edilenler

 

round black.svg?mailpoet version=3.74 - Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi?
mailbox@3x - Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi?

Hey merhaba 1f44b - Yıllık izindeki işçi işe geri çağrılabilir mi?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap yok

Cevap