noyorumlar

Yıllık izin süresinde başka işte çalışılabilir mi?

tatil 1525029114 1024x682 - Yıllık izin süresinde başka işte çalışılabilir mi?

Yıllık izin süresinde başka işte çalışılabilir mi?

 

Soru: Merhaba, özel bir şirkette 3 yıllık çalışanım ve yıllık izne ayrılacağım. Yıllık izin süresinde başka işte çalışılabilir mi? Ne gibi sorumluluklarım var? İş yerim ile problem yaşar mıyım? Ben sırf senelik izin süresince başka işte çalıştığım için işten çıkartılabilir miyim? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi‘nde İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri belirlenmiştir.

  • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

Az olamaz.

Ayrıca on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

Yıllık izin süresinde başka işte çalışılabilir mi?

Öncelikle insanların çalıştıkları iş yerlerinden hangi amaçla yıllık izine ayrıldığının farkına varması gerekiyor. Siz iş yeriniz de gerekli çalışma şartlarını yerine getirerek yıllık izin hakkına sahip oldunuz. Şimdi dinlenme zamanı. Bu neden ile yıllık izniniz süresince başka bir işte çalışamazsınız.

Konu ile ilgili  4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 58. Madde’sinde;

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Bütün çalışanların izine ayrılmalarında ki amaç; Çalışanların kendileri için gerekli olan dinlenmelerini gerçekleştirmesi ve enerjilerini tekrardan toplayarak izin dönüşü işe başlamaları içindir.  Bu sebeple yıllık ücretli izin süresince çalışanların başka iş veya iş yerlerinde çalışmaları da yasaktır. Yıllık izin  kullanmakta olan işçinin, izin süresi içerisinde başka bir yerde ücret karşılığı çalıştığı anlaşılması, Anayasal hakkı olan dinlenme hakkından vazgeçme sonucunu doğurur ki bu kabul edilebilir bir durum değildir.

Şayet, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Ayrıca bu durum işverene, yıllık izin süresince başka bir işte çalışan personelinin hizmet akdini, 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II-(e) bendi uyarınca tazminatsız olarak feshetme yetkisi verir.

Cevap