Geçici iş görememezlik nedir?

Geçici iş görememezlik nedir?

Geçisi iş görememezlik, İşçinin çalıştığı iş yerinde iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık halleri nedeniyle kurum tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu tarafından verilen rapor süresince geçici olarak çalışamama durumudur.

Geçici iş göremezlik ödeneği;

Kurumca belirlenen yetkili hekim veya sağlık kurulundan alınan geçici iş görememezlik belgesin de belirtilen günler içerisinde işçi çalışmadığı için, çalışmadığı gün sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla ödenen parasal yardımdır.

 

Geçici iş görememezlik nedir?

Cevap

*