no comments

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir?

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir?

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir?

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir?

Engelliler için vergi indirimi, gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş olan pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir.

Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde;

Sakatlık indirimi: Çalışma gücünün asgari % 80`ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari % 60`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; 

 •  Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
 •  İkinci derece sakatlar için dört katı, 
 •  Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

 

2016 yılına ait sakatlık indirim tutarlarını öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Bu haktan kimler faydalanabilir?

 • İşçi veya memur olarak çalışanlar veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
 • Serbest meslek erbabı olan veya bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
 • Basit usulde vergilendirilen tüccar, esnaf, zanaatkâr ve benzeri gelir vergisi mükellefi kişiler,

yararlanabilir.

 

Başvuru için hangi belgeler gerekmektedir?

Kendisi için;

 • Dilekçe,
 • Üç adet Fotoğraf
 • Çalıştığına dair, iş yerinden alınacak olan belge,
 • Sağlık raporu,
 • Nüfus cüzdanı

Bakmakla yükümlü olduğu kişi için;

 • Dilekçe,
 • Başvuru yapan kişiye ait bir adet fotoğraf,
 • Özürlü olan kişiye ait üç adet fotoğraf,
 • Çalıştığına dair, iş yerinden alınacak olan belge,
 • Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, ( Nüfus kayıt örneği )
 • Özürlü kişiye ait sağlık raporu,
 • Kendisinin ve özürlü kişinin nüfus cüzdanı,

Vergi indirimi başvurusu nereye yapılır?

Bu indirimden faydalanmak isteyen kişiler, çalıştıkları bölgede ki il/ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Eğer farklı bir bölge de çalışma söz konusu ise, o bölgede ki il/ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne de başvuru yapılabilir.

Başvuru sırasında eğer Vergi Dairesine ibraz edilemeyecek bir rapor söz konusu değil ise, yönetmelik tarafından görevlendirilen yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

Ardından  özürlü kişi hakkında gerekli kontrolleri yapan yetkili sağlık kuruluşu, “sakatlık derecelerinin tespit şekli ve uygulanması hakkında yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak hazırlanan raporu, ilgili vergi dairesine gönderecektir.

Vergi indirimi belgesi nedir? Bu haktan kimler faydalanabilir?

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.