noyorumlar

Toplu izin kullandırmak yasal mıdır?

tatil 1492668469 300x200 - Toplu izin kullandırmak yasal mıdır?

Toplu izin kullandırmak yasal mıdır?

Toplu izin kullandırmak yasal mıdır?

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir. Peki işverenler toplu izin kullandırabilir mi? Zorunlu izin nedir?

 

 

 

Yıllık iznimi erken kullanabilir miyim?

 

Toplu İzin durumu ile ilgili Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 10.maddesinde;

Madde 10 — İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.

Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53. maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.

Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Ülkemizin ilkim şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda “toplu izin” zamanı olarak belirlenen Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu genel tatil yapılabilecek süre zarfında kabul görebilir. Bu anlamda toplu izin kullanımı işçilerin yani çalışan kesimin menfaati yönünde değerlendirilebilmektedir.

Ayrıca toplu izin kullanımı, işveren açısından da oldukça önemlidir. İşveren açısından değerlendirecek olursak, işyerinin bütünü ile denetimi yapılabilir, eksiklikler giderilebilir ve yenileme çalışması yapılabilir.

Toplu izin uygulaması dışında tutulacak işçiler ise aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilmiştir.

Madde 11: Toplu izin uygulanması halinde işveren veya işveren vekili, işyerinin korunması, işyerindeki araç, gereç, donatım veya makinelerin bakımı, hazırlanması, temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durumlar için yeter sayıda işçiyi toplu izin dışında tutabilecektir. Bu durumda olanların yıllık izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte verilecektir.

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Toplu izin kullandırmak yasal mıdır?

Cevap