noyorumlar

Taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakkında ( Kamu )

SGK - Taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakkında ( Kamu )

Taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakkında

1-Aynı Kamu Kurum veya Kuruluşunda Çalışan Taşeron İşçiler İçin Kıdem Tazminatına Esas Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanacak?

 •  Aynı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı için toplam hizmet süresi hesaplanırken 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınacaktır.

 

2-Farklı Kamu Kurum veya Kuruluşunda Çalışan Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatına Esas Hizmet Süreleri Nasıl Hesaplanacak?

 • Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanun kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit edilecektir.

 

3-Kamu Kurum ve ya Kuruluşlarından Sonra Özel Sektörde Çalışmaya Başlayan Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatına Esas Hizmet Süreleri Nasıl Hesaplanacak?

 • Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit edilecektir.

 

4-Taşeron İşçiye Kıdem Tazminatı Ödemesini Kim Yapacak?

 • Taşeron işçilerin kıdem tazminatı ödemeleri çalıştırıldıkları kamu kurum ve ya kuruluşlarınca ödenecektir.

 

5-Taşeron İşçilere Kıdem Tazminatı Ödemesi Nasıl Yapılacak?

 • Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan taşeron işçinin banka hesabına yapılacak.

 

6-Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Başvurusunu Nereye Yapacak?

 • Yayınlanan yönetmelik kapsamında kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçilerin veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması ve çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyi eklemesi zorunludur
 • İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır. Düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece verilecek karara göre işlem yapılacaktır.

 

7-Taşeron İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Taşeron işçilerin kıdem tazminatına başvururken aşağıdaki belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

Bu belgeler:

 • Kıdem tazminatına hak kazananlar için düzenlenen ödeme belgesi,
 • İşçinin yazılı talebi,
 • Kamu kurum ve ya Kuruluşunca düzenlenecek Harcama talimatı,
 • Hizmet cetveli ve kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge.

 

8-Kıdem Tazminatı İçin Hizmet Belgesi Nereden Temin Edilecek?

 • Ödemeyi yapacak olan ilgili kamu kurum veya kuruluşu, işçinin çalıştığını beyan ettiği kamu kurum veya kuruluşlarından düzenlenecek hizmet cetvelinin gönderilmesini ister. Hizmet cetvelinin kamu kurum veya kuruluşu tarafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde hizmet belgesi Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir.

 

9-Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Nelerdir?

 • Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmaz.
 • Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez.

 

Cevap