Staj sigortası emekliliği etkiler mi?

 

 

stajyer 1511261352 1024x682 - Staj sigortası emekliliği etkiler mi?

Staj sigortası emekliliği etkiler mi?

 

Son dönemler de bu konu ile ilgili çok soru aldığımız için bu konuya bir açıklık getirmek istiyoruz.

Arkadaşlar, normal şartlar da staj süreleri emeklilik gün hesabına dahil edilmez. Yani bir sigortalı zorunlu staja tabi tutulsa da primleri bildirilmiş olsa bile staja tabi olan bu süreler sigortalılık gününe dahil olmaz.

Çünkü staja tabi tabi çalışanlan için, okullar ya da çıraklık eğitim merkezleri sadece “kısa vadeli sigortalılık primi” ödemektedir. Staj sigortaların da emeklilik hesabında dikkate alınan “malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta ” primleri ödenmez.

Peki staj sürelerimiz emeklilik hesabına madem dahil edilmiyor, neden sigorta primi yatırılıyor?

Staj sırasında yapılan prim ödemeleri sadece ve sadece çalışma süresince  yaşanabilecek bir iş kazası, kişinin meslek hastalığına yakalanması ya da geçirdiği iş kazası sonrasında yaşanan meslekte kazanma gücü kaybı gibi durumlar da hem sağlık hizmetlerinden faydalanması için hem de ödenek alabilmesi adına yapılır. Staj süresince sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına istinaden sigorta yapılır.

Emeklilik hesabı üç ana şarta bağlanmıştır.

  • Sigortalılık başlangıç tarihi
  • Sigortalının ödediği prim gün sayısı
  • Sigortalının yaşı

Staj süresinde ki sigortalılık bu üç şartı etkilememektedir. Çünkü ödenen primler emeklilikte dikkate alınan prim gününden sayılmamakta, staj ile başlayan sigortalılık sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmemekte ve sigorta başlangıcına istinaden kademeli yaş tespitine de etki etmemektedir. Sigorta başlangıçları normal sigortalı olunan tarihte başlamış bulunmaktadır. Bu nedenle emeklilik hesabı yapan okurlarımızın normal sigortalı olduğu tarihi dikkat almaları gerekmektedir.

 

GÜNCELLEME

Önemli Değişiklik

MADDE 1-31/05/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41.maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki bent ilave edilmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

k-3308 sayılı mesleki eğitim kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve stajda geçen süreleri ,

Birinci fıkranın (k) bendinde geçen sürelerin borçlanılması halinde , çıraklık ve stajın başladığı tarih, sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınır.

 

Staj sigortası emekliliği etkiler mi?

 

2 Yorumlar

  1. isa kıranşal
    • admin

Cevap

*