noyorumlar

SGK borçlanma talep dilekçesi

SGK - SGK borçlanma talep dilekçesi

SGK borçlanma talep dilekçesi

Borçlanma Talep Dilekçesi

 

Hizmet borçlanması, sigortalının çalışma süreci içinde kanunda yazılı nedenlerden dolayı çalışamadığı ve bu yüzden geçmişte ödenmeyen belli sürelere ait primlerin, sigortalı tarafından sonradan ödenmesidir. Hizmet borçlanması, çalışılamayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına gelir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; geçmişte boşta geçen sürelerin hepsi için hizmet borçlanması söz konusu değildir. Hangi sürelerin borçlanılabileceği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. Maddesi’nde belirtilmiştir.

Bunlar;

 • Doğum süresi

  Bir işyerinde çalışan ve doğum nedeniyle yasal olarak belli bir süre ücretsiz izin alan kadın işçiler, bu ücretsiz izin süreleri için hizmet borçlanması yapabilir.

  Doğumdan önce sigortalı olmak kaydıyla, doğum yapan kadın işçilerin doğumdan sonraki 2 yıl içinde herhangi bir işte çalışmaksızın geçirdiği süreler de borçlanılabilir. Doğumun gerçekleştiği tarihten önce eski adıyla SSK’lı ve yeni adıyla 4/1-(a)’lı olarak sigorta başlangıcı olmayan kadınlar bu haktan yararlanamaz. Ayrıca, en fazla 2 doğum için hizmet borçlanması yapılabilir ve doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren en çok 2 yıl içinde boşta geçen süreler borçlanılabilir. Ancak 2 yıllık süre dolmadan çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölümünden sonraki süreler için hizmet borçlanması yapılamaz. Bu düzenlemenin amacı, doğumdan sonra çocuğuna bakmak için çalışmayan kadınlara, 2 yıla kadar hizmet borçlanması imkanı tanımaktır. Çocuğun ölümü halinde bu sosyal ihtiyaç ortadan kalktığından, borçlanma imkanı da sona erer.

 • Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,
 • Türk vatandaşı olarak yurt dışındaki bir işte çalışılarak geçirilen süreler,
 • Kanuni grev ve lokavtta geçen süreler,
 • Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler,
 • 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (memur ve diğer kamu görevlileri için).
 • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
 • Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
 • Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
 • Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri.

Olarak belirlenmiştir.

 

Borçlanma işlemleriniz için gerekli olan Başvuru Talep Dilekçesi için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Cevap