Mazeretsiz işe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

soru işareti 1543319255 1024x512 - Mazeretsiz işe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

Mazeretsiz işe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

+Mazeretsiz işe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

İşveren iş devamlılığı olmadığı için yasanın kendisine tanıdığı hakları kullanmak istiyor. İşçi ise, olaylardan bir haber olduğundan dolayı Kıdem ve İhbar Tazminatlarını almadığını beyan ediyor ve bölge müdürlüklerine şikayette bulunuyor.

Hatta olaylar iş mahkemelerine kadar da dayanabiliyor.

Konu ile ilgili; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. II. ( g ) maddesi’nde;

İşçinin işvereninden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.”

İfadelerine yer verilmiştir.

İşverenin işçinin sözleşmesini haklı bir neden ile feshetmesine sebep olmaktadır.

 • İşçi işvereninden izin almadan işe gelmediği taktirde,
 • Ay içerisinde iki gün üst üste işini ihlal ettiği taktirde,
 • Bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki ilk iş gününde işe gelmemezlik yaptığı taktirde,
 • Bir ay içerisinde parça parça toplamda üç iş günü işe gelmemezlik yaptığı taktirde,

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25.  II ( g ) maddesi gereği, İşveren işçisinin sözleşmesini “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendine dayanarak işlem yapabilir ve işçinin sözleşmesini herhangi bir tazminat ödemesi yapmadan feshedebilir.

İşçi tarafından önem arz eden konu, her ne sebep ile olursa olsun işvereninden izin durumları ile ilgili bir onay almasıdır. Aksi taktirde daha büyük problemlerle karşılaşabilir.

İşçi ne gibi problemler ile karşılaşabilir?

 • Senelerdir çalıştığınız iş yerinizden bir anda ayrılabilir işsiz kalabilirsiniz.
 • İhbar tazminatınızı alamazsınız.
 • Kıdem tazminatınızı alamazsınız.
 • İşten çıkış maddeniz Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden olacağı için herhangi bir hak edişiniz olsa bile işsizlik maaşından faydalanamazsınız.

İşveren mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçisini nasıl işten çıkaracak?

 • Öncelikle işveren işine devam etmeyen işçi ile ilgili şahitlerle beraber şirket içi tutanaklar tutmalıdır.
 • Puantaj kayıtlarında hangi nedenden ötürü iş akdinin feshedildiği belgelenmek durumundadır.
 • İşçinin işverene beyan ettiği en son ikamet adresine ise noter aracılığı ile işe gelmediği günleri belirten ve işe gelmeme durumunu haklı bir nedene dayandırılmasını isteyen eğer geçerli bir neden söz konusu değilse, kendisinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden iş sözleşmesinin feshedileceğine dair bir tebligat yollanmalıdır.
 • Olası bir anlaşmazlıkta ispat yükü işverende olduğu için, işveren işlemleri eksiksiz yerine getirmek durumundadır. Eğer durumu ispatlayamaz ise, işten çıkardığı işçi için ihbar tazminatını ve hak kazanılması halinde kıdem tazminatını da ödemek ile mükelleftir.

Mazeretsiz işe gelmeyen işçi için tutanak örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

Mazeretsiz işe gelmeyen işçi için noter tebligatı için lütfen TIKLAYINIZ.

Mazeretsiz işe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

 

Video Seyret

 

 

 

 

Cevap