no comments

Maluliyet aylığı nedir? Başvuru koşulları nelerdir?

Maluliyet aylığı nedir?

Maluliyet aylığı nedir?

Malullük nedir?

Hizmet akdine tabii (4/a) ya da kendi adına çalışan (4/b) sigortalıların herhangi bir rahatsızlık sonucu veya iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yapmış oldukları meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybeden kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  “malul” olarak nitelendirilir.
Maluliyet başvuru koşulları nelerdir?

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

Maluliyet başvurusu nereye yapılır?

Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.

Maluliyet tespitinde esas alınan mevzuat nedir?

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde :

 • Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,
 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen,

Sağlık şartları esas alınır.

Maluliyete esas teşkil edecek rapor nerede hazırlanır?

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında  belirtilen, Devlet üniversite hastaneleri,  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile  Askeri Hastaneler sağlık raporu düzenleyebilir. Bu nitelikteki hastanelerin bulunmaması halinde Devlet Hastaneleri de sağlık raporu düzenleyebilir.

Maluliyet kararını hangi birim verir?

Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce bir dosya şeklinde görüşülmek üzere ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. Kurum Sağlık Kurulunca Maluliyet Kabul edilebilir. Red edilebilir veya  ara karar verilebilir.

Başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Müracaat ettiğiniz Sosyal Güvenlil Müdürlüğü’nden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.
Maluliyet talebinizden sonra SGK sizden tekrar muayenesi talep edebilir.

Sevkiniz sonucunda düzenlenen ilk sağlık kurulu raporu karar vermek için yetersiz veya eksik olduğu durumlarda, talebinizin hemen reddedilmesini ve mağduriyetinizin önlenmesini için, Sosyal Güvenlik Kurumu  tespit yönetmeliğine göre gerekli olan  tıbbi bilgi ve belgelerin, tetkiklerin  veya dosyanızdaki eksik belgelerin tamamlanması açısından Sağlık Kurullları sizi bir kere daha muayene yapmak isteyebilir.

Red kararı alırsam ne yapmalıyım?

Kurum Sağlık Kurullarınca hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporlarının, bir kere de Yüksek sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile müracaat ederek  isteyebilirsiniz,

İşe girdiği tarihte malul olduğu kararı verilirse maluliyet başvurusu yapabilir miyim?

Sigortalı olarak ilk defa işe girdiğiniz tarihte de malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünüzün %60’ını)  hastalık ve rahatsızlıklar ile başladığınız anlamındadır, Kanun gereği, Maluliyet aylığından yararlanamazsınız, ancak  yaşlılık aylığından erken emeklilik için başvuru yapabilirsiniz.

Kurum sağlık kuruluna hangi evrakları göndermeliyim?

 • Maluliyet talep dilekçesi,
 • İlk işe giriş bildirgesi,
 • Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi,
 • Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
 • İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
 • Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
 • Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği,
 • SGK tarafından sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler
  bulunmalıdır.
Maluliyet aylığı nedir?
Maluliyet aylığı nedir?

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.