Kısa çalışma ödeneği nedir?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği de İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere işyerinde ki sigortalı işçilere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir sistemdir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartları nelerdir?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için ön şart, işverenin elektronik ortamda İşkur’a başvuru yapmasıdır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için işverenin başvuru yapması zorunludur. İşçi bu ödenekten bireysel başvuru sonrasında faydalanamayacaktır.

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün boyunca hizmet akdine tabi olarak çalışmaya devam etmiş olmaları ve son üç yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmaları gerekmektedir.

Daha önce işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmakla birlikte bir önceki işyerinden ayrıldıktan sonra geçen sürede işsizlik ödeneği hak sahipliğini yarım bırakarak çalışmaya başlayan ve son işyerindeki sigortalılık süresi 60 günden az olan çalışanlar da kısa çalışma ödeneğinden bir önceki hak sahipliklerinden kalan süre kadar yararlanabilecektir.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar ödenir?

Sigortalıya yapılacak olan günlük ödeme sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak günlük ortalama kazancın % 60’ı üzerinden gerçekleşmektedir. Ancak bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunan tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemeyecektir.

Her ay farklı brüt maaşı olan bir işçi hesaplama yapmak için başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 12 aylık brüt maaşını toplayacak ve 12’ye bölerek ortalama brüt maaşını bulacaktır. Bulunan rakamın yüzde 60’i kısa çalışma ödeneği olarak işçiye ödenecektir. Tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi, brüt maaşın yüksek olması bir şey değiştirmeyecek, ödenecek maksimum tutar asgari ücretin % 150’sini geçemeyecektir.

Ufak bir örnek vermemiz gerekir ise şayet;

İşverenin yapacağı başvuru tarihinden itibaren son 12 aylık brüt maaşının ortalaması 2.943,00 TL. olan bir işçi

2.943,00/60*100 = 1.765,80 TL. ( brüt maaşının %60’ı )

1.765,80*0,0759= 13.40 TL. ( Damga Vergisi )

1765,80 = 13,40 = 1.752.40 TL. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecektir.

İşverenin yapacağı başvuru tarihinden itibaren son 12 aylık brüt maaşının ortalaması brüt 3.500,00 TL. olan bir işçi, Damga vergisi kesintisi ile beraber net 2.084,07 TL. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaktır.

Ayrıca, kısa çalışma ödeneği biraz önce dediğimiz gibi, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemeyecektir. 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret 2.943,00 TL. olduğu için, maksimum faydalanılacak olan kısa çalışma ödeneği damga vergisi kesintisi ile beraber 4.381,00 TL. olacaktır.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılmaktadır?

Kısa çalışma ödeneği sadece işverenler tarafından yapılmaktadır. Tüm başvurular elektronik ortamda sadece işverenler tarafından yapılacaktır. Bu konuda, firma çalışanlarının herhangi bir inisiyatif kullanması söz konusu değildir.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru için formu için TIKLAYINIZ.

Kısa çalışma ödeneği başvuru için gerekli personel bilgileri formu için TIKLAYINIZ.

İlgili evrakların mail ortamında İşkur’a gönderilmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz bölgeye ait işkur mail adreslerini öğrenmek için TIKLAYINIZ.

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Kısa çalışma ödeneği nedir?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap