İşveren ücret ödemesini kaç gün geciktirebilir?

takvim 1489129819 300x200 - İşveren ücret ödemesini kaç gün geciktirebilir?

İşveren ücret ödemesini kaç gün geciktirebilir

İşveren ücret ödemesini kaç gün geciktirebilir?

Soru: Merhaba, çalıştığım firmada maaş aldığımız günler de dengesizlikler var. Maaş almak için çok bekliyoruz.  ayın ikisinde, üçünde ödenmesi gereken maaş günler sonra ödeniyor. Ödemelerimiz aksıyor, büyük problemler yaşıyoruz. İşveren ücret ödemesini kaç gün geciktirebilir? Bu durum karşısında yapabileceğimiz bir şey var mı? İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 32 ve 34. maddeleri gereğinde bir işletme içerisinde çalışan işçilerin ücretlerin en geç bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıyeten taraflar arasında imzalanan iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

Ücretin belirlenen dönemler de ödenmesi ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi‘nde;

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu konuda örnek vermemiz gerekir ise şayet;

İşvereniniz ile imzalamış olduğunuz iş sözleşmeniz de ücretlerinizin her ay banka kanalı ile takip eden ayın 5’ine kadar yatıralacağı imza altına alındıysa, işvereniniz maksimum bu ödemeleri ayın 25’ine kadar yapmak ile mükelleftir. ( Mücbir yani zorunlu bir neden olmadıkça )

Belirlenen süreler içerisinde ödenmeyen ücretler nedeniyle işçi iş başı yapmama hakkına sahiptir.

Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle işçilerin kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

İlginizi çekebilir..  Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

Ücreti zamanında ödenmediği için iş görme borcunu yerine getirmeyen işçilerin, bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca bu durum işçi için haklı fesih sebebi sayılır ve işçi bu durumda ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebileceği (işten ayrılabilir – istifa edebilir) gibi, işyerinde en az bir yıllık çalışma süresinin de doldurmuşsa işverenden kıdem tazminatı talep edebilir.

İşveren ücret ödemesini kaç gün geciktirebilir

 

 

Cevap

*