noyorumlar

İşveren haklı fesihler de tutanak tutmalı mı?

imza 1487685107 300x225 - İşveren haklı fesihler de tutanak tutmalı mı?

İşveren haklı fesihler de tutanak tutmalı mı?

 

İşveren haklı fesihler de tutanak tutmalı mı?

Soru: Merhabalar, işçi arkadaşlarımızın işi savsaklaması nedeniyle şirketimize verdiği zararlar ile ilgili nasıl bir yaptırım uygulayabiliriz?  Bu konular ile ilgili tutanak tutmuyoruz. Sanırım bu nedenden ötürü biz sessiz kaldıkça işlerine daha özensiz yaklaşmaya başladılar. Bildiğim kadarıyla haklı nedenle işçiyi işten çıkartırsak işveren olarak tutanak tutma zorunluluğumuz yok.  Acaba doğru mu hatırlıyorum ben? İşveren haklı fesihler de tutanak tutmalı mı? Bizi zarara uğratan işçi ile ilgili tutanak tutmak zorunda mıyız?  Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Aslında sorunuzun cevabını siz vermişsiniz.

İş hayatında tarafların sürekli birbirlerinden memnun olmasını beklemek büyük hayal olur sanırım. İşçi işverenin kötü davranışları ya da şirket politikaları ile ilgili şikayette bulunup, her şeyin düzelebilmesi adına yasal yollara nasıl başvuruyorsa, işverenin de bir takım haklarının olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bizim gözlemlerimize göre işverenlerin en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de işletme içerisinde görev verdiği çalışanlarının yapmış oldukları işe karşı duydukları hassasiyettir. Özelikle üretim üzerine faaliyet gösteren işletmeler de, bir işçinin dikkatsizliğinden ya da yapmış olduğu işe saygı duymadığından dolayı gerçekleşebilecek bir hatadan dolayı işverenin  bir anda binlerce lira zarara uğraması sanırım bunun için yeterli bir nedendir.

Herkes hata yapabilir ama önemli olan bu durumu alışkanlık haline getirilmemesidir. Yapılan  tüm uyarılara rağmen işin gereğini yerine getirmeme nedeniyle işveren de işçilerine karşı bir yaptırımda bulunabilir.

İşçi işverenini zarara uğratırsa, işveren işçisine ücret kesme cezası uygulayabilir mi?

Bu konu ile ilgili yazımızı okumak için lütfen TIKLAYINIZ.

İşçi işvereni zarara uğratırsa, işveren işçisinin iş akdini feshedebilir mi?. Bu konu ile ilgili yazımızı okumak için lütfen TIKLAYINIZ.

İşverenin haklı neden ile iş akdinin feshetmesi konusunda, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25/II/h bendinde;

“İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu şekilde gerçekleşebilecek bir iş akdinin feshinde, işçi herhangi bir tazminata hak kazanamaz. Ayrıca işsiz kaldığı dönemler de kendisine Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik maaşı bağlanmaz.

İşveren bu tarz fesihler de tutanak tutmak zorunda mıdır?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25/2. madde kapsamındaki fesihlerde böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu konu çeşitli yargı kararlarına da yansımıştır

“İşçinin iş bitiminde iş yeri terk etmeyerek iş arkadaşlarını işverene karşı kışkırtması, iş yerinde bu şekilde huzursuzluk çıkarması, iş akdinin derhal feshi için haklı neden oluşturmaktadır. İş sözleşmesinin işverence 4857 sayılı İş Yasası’nın 25/II. maddesine dayanılarak haklı biçimde feshedildiği durumlarda işçinin savunmasının alınması koşulu aranmaz”

Yargıtay kararlarında olduğu gibi konu hukukçu görüşlerinde de aynı paralelde değerlendirilmektedir.

“Savunma hakkı işçinin davranışı ve verimi (yeterliliği) ile ilgili nedenlere münhasır kılınmıştır. Ancak madde 25/2 de yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle yapılan fesihlerde  (tüm bu haller işçinin davranışına bağlı olduğu halde) işverenin işçinin savunmasını almak yükümlülüğü yoktur.” 

Fakat biz çalışma hayatı ekibi olarak işverenlerin her zaman, olaya neden olan işçileri ile ilgili olay tutanaklarının  tutulması ve konu ile ilgili, işçilerinin savunmalarını almasının ve bu evrakları işçi özlük dosyalarında saklamalarının gerektiğini düşünmekteyiz. ileri de yaşanabilecek hukuksal problemler konusunda büyük önem arz etmektedir.

İş yeri olay tespit tutanağı örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

Son olarak işçi arkadaşlarımıza hatırlatmamız da fayda var;

İşinizi sevmek zorunda değilsiniz, fakat bir iş yerinde çalışıyorsanız yaptığınız işe saygı duymak durumundasınız. Aksi halde işverenin tarafınıza uygulayacağı yaptırımlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

https://www.sgkhakkinda.com/iscinin-isten-cikarilmasi-icin-kac-tutanak-gerekir/

İşveren haklı fesihler de tutanak tutmalı mı?

Cevap