İstifa sonrası ihbar süreleri ne kadardır?

   

SGK - İstifa sonrası ihbar süreleri ne kadardır?

İstifa eden bir işçi iş yerinden direk ayrılabilir mi?

İstifa sonrası ihbar süreleri ne kadardır?

 

Daha önce İhbar Tazminatı ile ilgili bildirim süreleri hakkında bilgilendirme yapmıştık, tekrar etmek gerekirse;

 
Bilindiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesinde;
 
İşi 6 ( altı ) aydan az süren işçi için 2 ( iki ) hafta,
 
İşi 6 ( altı ) aydan 1.5 ( bir buçuk ) yıl arasında sürenişçi için 4 ( dört ) hafta,
 
İşi 1.5 ( bir buçuk ) yıldan 3 ( üç ) yıla kadar süren işçi için 6 ( altı ) hafta,
 
İşi 3 ( üç ) yıl ve üzeri süren işçi için 8 hafta,
 
İhbar bildirimi söz konusudur.
 
Yani sözleşmesi belirli olmayan bir işin sona ermesi durumun da taraflar iş akdinin feshedileceği tarihten önce birbirlerine yazılı bildirim yapmak ile yükümlüdür.
 
Eğer bu bildirimler zamanında yapılmadığı taktirde, gerek işçinin, gerekse işverenin birbirlerinden “ihbar Tazminatı” isteme hakkı doğmaktadır.
 
İşinden istifa eden işçi iş yerinden derhal ayrılabilir mi?
 
Aslına bakarsanız bu iş hayatımız da çok fazla şahit olduğumuz bir şey değil. Yani istifa eden bir işçiye işvereni “bana sen çok lazımsın lütfen çalışmaya devam et” demiyor.
Tabi ki bu vasıfsız işçiler için geçerli bir durum. İşçi şayet işveren için önem arz eden bir departmanda çalışıyorsa. Bu işçi kafasına göre “ben istifa ediyorum daha iş başı yapmayacağım” deme şansına sahip değildir.
 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre, bildirim sürelerine uyulmayacaksa şayet, sürelere ait ücreti peşin ödeyerek iş akdini feshetme hakkı sadece işverene tanımlanmıştır. İşçi istifa ederken, ” ihbar bildirimi peşin olarak ödeyeyim ama gideyim. “ deme hakkına sahip değildir. İşveren arzu ederse ihbar bildirim süresince işçinin çalışmasını talep edebilir.
İlgili kanun maddesine lütfen göz atınız. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 17.
 
İhbar bildiriminin amacı hem işçi hemde işverenin hakkını korumak üzerine tasarlanmıştır. Bu durum işçi işten çıkartılırken ne kadar önemliyse, üretim ya da çalışma programını yapan ve bir anda ayrılan işçi yüzünden problem yaşama ihtimali olan işveren için de önemlidir. Bir işçinin istifası  sonucunda bildirim sürelerine riayet etmemesi işvereni zor durumda bırakabilir. Bu nedenle bize göre eğer işveren arzu ederse, işçinin ihbar bildirimi süresine uymasını zorunlu bir hale getirebilir.
 
İstifa sonrası ihbar süreleri ne kadardır?

Cevap