İşçinin aynı işverene ait başka şirkette görevlendirilmesi

bavul 1509687091 1024x654 - İşçinin aynı işverene ait başka şirkette görevlendirilmesi

İşçinin aynı işverene ait başka şirkette görevlendirilmesi

İşçinin aynı işverene ait başka şirkette görevlendirilmesi

Soru: Merhaba, bir inşaat firmasında çalışıyorum ve işimden memnunum. Dün sabah müdürüm benim, 2018 Ocak ayı itibariyle, diğer ofis binasında çalışacağımı söyledi. Bu uygulama doğru mudur? Mesela şuan çalıştığım iş yeri evime çok yakın ama 2018 Ocak ayından itibaren görev yapmamı istedikleri yer çok uzak ve ben oraya gidip gelirken çok zorlanacağım. İşverenin böyle bir hakkı var mı? Her halükarda bu durumu kabul etmem mi gerekiyor? Bana geri dönüş yapabilir misiniz? Kolay gelsin.

Cevap:

Merhabalar,

İş hayatımız da birden çok bölgede, şehirde işyeri bulunan işverenlerin, çalışanlarını zaman zaman farklı işyerlerinde görevlendirmeleri söz konusu olabilmektedir. Ancak bazen, işçinin istifaya zorlanması için aynı işverene ait farklı bir bölgedeki diğer işyerinde görevlendirildiği görülmektedir. İşte bu gibi durumlarda işverenin niyeti çok önemlidir. Bu nakil işlemlerinin hangi nedenlerden ötürü yapıldığı incelenmelidir. İşveren gerçekten ihtiyacı olduğundan dolayı mı böyle bir yola başvuruyor? Yoksa, işçiyi istifaya mı zorluyor?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 22. maddesinde konu ile ilgili;

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Tabi ki bir iş yerinde ki çalışanların görev dağılımlarından ya da çalışma planlarından işveren sorumludur. Tabi ki çalışanlarına bir takım talimatlar verecektir fakat, bazı konularda işverenin bu emir ve talimatının işçi tarafından yerine getirilmemesi doğruluk ve bağlılığa aykırılık ya da işin ifa yükümlülüğünün yerine getirilmemesi olarak değerlendirilemez, işveren tarafından geçerli veya haklı fesih nedeni yapılamaz.

İlginizi çekebilir..  Brütten nete maaş hesabı nasıl yapılır?

İşçinin aynı işverene ait başka şirkette görevlendirilmesi

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 22. maddesinin son fıkrasında “Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.” ifadesi de yer almaktadır.

Bu neden ile taraflar iş sözleşmesi imzalarken iş başı yapmadan önce  ya da çalışmaya başladıktan sonra ilerleyen dönemlerde karşılıklı mutabakat sağlayarak her zaman çalışma koşullarını değiştirebilirler.

Bu çerçevede işverenin çalışanlarını başka yerdeki iş yerinde görevlendirebilmesi için öncelikle bu hususta iş sözleşmesi ile nakil yetkisini almış olması gerekir. İş sözleşmesinin kurulması aşamasında çalışma yeri, seyahat, görevlendirme ve nakil konularının net olarak kararlaştırılarak sözleşmeye kaydedilmesi ya da sözleşmenin uygulanması sırasında bu hususların sözleşmeye ek yapılarak belirlenmesi gerekir.

Yönetim hakkı işverene aittir.

İş sözleşmesinden kaynaklanan görevlendirme ve nakil yetkisi, İşverenin “yönetim hakkı” kapsamında değerlendirilmelidir. İşverenin yönetim hakkı, iyi niyet kuralları içinde “hakkın kötüye kullanılmaması” şartıyla geçerlidir. Yani, işveren yönetim hakkını kullanırken objektif iyi niyet kurallarına göre hareket etmelidir.

Fakat bu değişiklik yetkisinin verilmesi sözleşme özgürlüğü kapsamında kalmakla birlikte işverene kayıtsız şartsız bir yetki de vermemektedir. İşverenin değişiklik yetkisi “keyfîlik” kapsamına girmemelidir. İşveren sırf işçisine zarar verme niyetiyle ya da işçisinin bazı haklarından mahrum kalması amacıyla iş sözleşmesi ile aldığı nakil yetkisini kullanma şansı bulunmamaktadır.

Bu şekilde yapılan görevlendirmeler işçiyi bağlamaz, lakin işverenin iş yeri değişiklik işlemini keyfi nedenlerden ötürü yapıp yapmadığı konusunda da ispat yükümlülüğü işçiye aittir.

İşveren işçisini istifa etmeye zorlamak gibi bir amaçla, sırf iş sözleşmesinde nakil yetkisi var diye onu dilediği yerde görevlendiremez. Böyle bir görevlendirme yaptığı takdirde işçinin bu görevlendirmeyi kabul etmemesi halinde, haklı neden ile iş sözleşmesini feshedemez. Eğer işveren bu şartlarda işçinin iş akdini fesheder ise, bunun yasal sonuçları (işe iade ya da yasal hakların ödenmesi) ile karşılaşabilir.

İlginizi çekebilir..  İşçi istifa dilekçesi örneği
İşçinin aynı işverene ait başka şirkette görevlendirilmesi

 

2 Yorumlar

  1. Kadir
    • admin

Cevap

*