noyorumlar

Genç ve çocuk işçilerin çalışma süreleri ne kadardır?

Genç ve çocuk işçilerin çalışma süreleri ne kadardır?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nda çalışma süreleri, genç ve çocuk işçilerin eğitimlerine engel olmayacak ve ekonomik açıdan istismara uğramayacakları şekilde düzenlenmiştir.

Tabii olunan iş kanununda genç ve çocuk işçilerin günlük ve haftalık çalışma süreleri ile ilgili kısıtlamalar getirilmiştir. Genç ve çocuk işçi çalıştırmakla ilgili kısıtlamalar işçilerin yaşlarına göre değişkenlik göstermektedir.

İş Kanunu Madde-71

 

Genç ve çocuk işçilerin çalışma saatleri ne kadardır?

 • Genç ve çocuk işçilerin çalışma saatleri, ilköğretim eğitimini tamamlamış ve eğitimine örgün olarak devam etmeyen çocuk işçiler için günde yedi, haftada otuz beş saati aşamaz.
 • Kültür, sanat ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocuklar için çalışma süreleri günde beş ve haftada otuz saati aşamaz.
 • On beş yaşını tamamlamış çocuk işçiler en fazla günde sekiz, haftada kırk saat çalıştırılabilir.
 • Genç ve çocuk işçilerin gece saatlerinde sanayi işlerinde çalıştırılması yasaktır.

Eğitime devam eden genç ve çocuk işçilerin çalışma süreleri ne kadardır?

 • Okul öncesi çağındaki çocuklar ve eğitimine devam eden çocuklar için çalışma sürelerinin eğitim saatleri dışında olması zorunludur. Genç ve çocuk işçiler eğitim gördükleri saatler dışında ise en fazla günde iki saat ve haftada on saat çalıştırabilirler. Okulların tatil olduğu dönemlerde ise çalışma süreleri düzenlenirken yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınır.

Genç ve çocuk işçilerin günlük ara dinlenme süreleri ne kadardır?

 • Genç ve çocuk çalışanlara, iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten fazla yedi buçuk saatten az süren işlerde çalışma süresinin ortasında olmak koşuluyla bir saat günlük ara dinlenmesi verilmesi gerekir.
 • Kültür, sanat ve reklam faaliyetlerinde çalışan genç ve çocuk işçilerin çalışma ve dinlenme süreleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Genç ve çocuk işçilerin senelik izin süreleri ne kadardır?

 • Genç ve çocuk işçilere hafta tatili olarak kesintisiz en az kırk saat izin verilmesi zorunludur.
 • Genç ve çocuk işçilere ulusal bayram ve genel tatil günlerinde izin kullandırılması gerekir.
 • Genç ve çocuk işçilere en az 20 iş günü yıllık ücretli izin verilmesi gerekir. Yıllık ücretli izinleri fazla ikiye bölünerek kullandırılır.
 • Eğitimine devam eden genç ve çocuk işçilere yıllık ücretli izin süreleri okulların tatil olduğu dönemlerde verilir.
Genç ve çocuk işçilerin çalışma süreleri ne kadardır?

Cevap