Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?

temizlikçi 1481889769 300x300 - Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?

Son dönemler de okurlarımızdan Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı? Yapılırsa nasıl bir yol izlemeliyiz? İşlemler nelerdir? Şeklinde oldukça fazla soru almaktayız. Biz de bu sorulara istinaden, Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar hakkında sık sorulan sorular ile ilgili bir yazı yayınlama kararı aldık. Bu yazımız da ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar hakkında faydalı bilgiler bulabilirsiniz.

Hangi işler ev hizmeti sayılmaktadır?

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılmaktadır.

Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılmaktadır.

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmamaktadır.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacaktır?

 • Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır.
 • Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.
 • Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigorta bildirimi nasıl yapılır?

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır.

Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmitatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar ilgili ünitelere verilecektir. “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile ceptelefon numarası bilgileri bulunmakta olup, formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni Formun düzenlenmesi istenmeyecektir.

10 günden az çalışmanın takip eden aylardada devam etmesi ve bu durumun formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır

Ayrıyeten ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalıolarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar turkiye.gov.tr adresinin  “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir.

 

Kimler ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilir?

 • Herhangi bir çalışması olmayanlar
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar
 • İsteğe bağlı sigortalılar
 • 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar
 • Kurumdan aylık ve gelir alanlar
 • Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.
 • Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz

Ayda 10 günden az çalışan hizmetlinin sigortası nasıl yapılacaktır?

 • Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan sigortalı emeklilik sigortası primi ödeyebilir mi?

 • Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkan sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 • Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.
 • Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkanı kalmayacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan sigortalı sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilir?

 • Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir.
 • Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir.
 • Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını almaya devam edecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az hizmetli çalıştıranların yükümlülükleri nelerdir?

 •  Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

Buna istinaden ayrıca;

 • İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi,
 • Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi,
 • Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi,
 • Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?

 

round black.svg?mailpoet version=3.74 - Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?
mailbox@3x - Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?

Hey merhaba 1f44b - Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara sigorta yapılır mı?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap