Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi nasıl alınır?

tekerlekli sandalye 1527229955 1024x682 - Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi nasıl alınır?

Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi nasıl alınır? 

Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi nasıl alınır?

Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi nasıl alınır?

Engelliler için vergi indirimi, gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş olan pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir.

Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde;

Sakatlık indirimi: Çalışma gücünün asgari % 80`ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari % 60`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; 

 •  Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
 •  İkinci derece sakatlar için dört katı, 
 •  Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu haktan;

 • İşçi veya memur olarak çalışanlar veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
 • Serbest meslek erbabı olan veya bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
 • Basit usulde vergilendirilen tüccar, esnaf, zanaatkar ve benzeri gelir vergisi mükellefi kişiler,

Yararlanabilmektedir.

Engelli indirimden faydalanmak için nereye başvuru yapılmalıdır?

Çalışan öncelikli olarak engellilik derecesini bildiren sağlık raporu’na sahip olmalıdır. Kendisi engelli ise kendisi için, bakmakla yükümlü olunan kişi engelli ise onun için bu rapor sağlık kuruluşlarından temin edilmelidir.

Bu indirimden faydalanmak isteyen kişiler, çalıştıkları bölgede ki il/ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Eğer farklı bir bölge de çalışma söz konusu ise, o bölgede ki il/ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne de başvuru yapılabilir.

Başvuru sırasında eğer Vergi Dairesine ibraz edilemeyecek bir rapor söz konusu değil ise, yönetmelik tarafından görevlendirilen yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

Ardından  özürlü kişi hakkında gerekli kontrolleri yapan yetkili sağlık kuruluşu, “sakatlık derecelerinin tespit şekli ve uygulanması hakkında yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak hazırlanan raporu, ilgili vergi dairesine gönderecektir.

Başvuru incelendikten sonra, Vergi Dairesi çalışanın bu indirimden yararlanmasına karar verdiyse, konuyu bildiren bir yazıyı çalışanın iş yerine, işvereni muhatap alarak gönderir. İşveren bu yazı eline ulaştıktan sonra indirimi uygulayabilir.

Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Özürlü Hizmet Erbabı İçin;

 • Dilekçe,
 • 3 Adet Fotoğraf,
 • Çalıştığı iş yerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
 • Nüfus cüzdanı aslı

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişilerin Müracaatlarında;

 • Dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı asılları,
 • Özürlüye ait 3 adet fotoğraf,
 • Çalıştığı iş yerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
 • Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge (fotokopi olabilir),
 • Hizmet erbabının bir adet fotoğrafı.

2018 engelliler için gelir vergisi indirimi ne kadardır?

Vergi İndirimi maaşlara nasıl yansıtılır?

Engelli indirim oranının maaşa yansıması tutarın ilk aşamada 0.15 ile çarpılması esasına dayanır. Yani yayınlanan indirim oranının %15’i esas alınır. Bunun sebebi çalışan kişilerin kazançlarının belli oranlarda değişmesi sebebi ile elde ettikleri gelir vergi indirimleri arttıkça vergi dilimi de artacaktır.

Örnek olarak Yıl başından sonuna doğru vergi kazancınız arttıkça 14,000-TL üzerine çıktığında %20 kazanç dilimine girersiniz ve aşağıdaki oranların hesabında 0,20 ile çarpım dikkate alınır.

Örnek vermek gerekir ise;

1.Derece Engelli Vergi İndirimi

Birinci derece engelli biri için 1000-TL vergi matrahı üzerinden gidersek.

106,55-TL 1. derece engellinin maaşına yansıyacaktır.

2. Derece Engelli Vergi İndirimi

İkinci derece engelli biri için 530-TL vergi indirimi üzerinden gidersek :

530 x 0,15 : 79,5-TL 2. derece engellinin maaşına yansıyacaktır.

3. Derece Engelli Vergi İndirimi

Üçüncü derece engelli biri için 240-TL vergi indirimi üzerinden gidersek :

240 x 0,15 : 36,0-TL 3. derece engellinin maaşına yansıyacaktır.

Bağkur’lular vergi indiriminden faydalanabilir mi?

Vergi indirim belgesini sadece SSK sigortalısı ile devlet memurları yani ücret geliri elde edenler alabilir. Bağ-Kur sigortalılarına vergi indirim belgesi verilmez. Ancak, Bağ-Kur şartlarından emekli olacak engellilere de kolay emeklilik hakkı tanınmıştır.

Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi nasıl alınır?

Cevap

*