2018 engelliler için gelir vergisi indirimi ne kadardır?

engelli 1514809325 1024x680 - 2018 engelliler için gelir vergisi indirimi ne kadardır?

2018 engelliler için gelir vergisi indirimi ne kadardır?

2018 engelliler için gelir vergisi indirimi ne kadardır?

Engelliler için vergi indirimi, gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş olan pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir.

Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde;

Sakatlık indirimi: Çalışma gücünün asgari % 80`ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari % 60`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; 

  •  Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
  •  İkinci derece sakatlar için dört katı, 
  •  Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Asgari çalışma gücünü kaybeden çalışanlar için her yıl olduğu gibi 2017 yılında da yeniden düzenlenme yapılmıştır.

  • Çalışma gücünün %80 ve fazlasını kaybedenler birinci derece,
  • Çalışma gücünün %60 ve fazlasını kaybedenler ikinci derece,
  • Çalışma gücünün %40’ından fazlasını kaybedenler üçüncü derece,

olarak nitelendirilmektedir.

Ayrıyeten çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerde de uygulanmaktadır.

Bu haktan yararlanmak için;

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yetkilendirdiği resmi bir kurumdan, hasta ile ilgili detaylı bir kurul raporu almanız gerekmektedir.

Bu raporda, haktan yararlanacak kişinin, kişisel bilgileri, rahatsızlığı ve rahatsızlığının derecesinin belirtilmesi gerekmektedir.

Almış olduğunuz bu heyet raporunuzun bir fotokopisini işvereninize ulaştırırsanız şayet, işleme alınacaktır.

Gelirler Vergisi Kanunu’na göre hesaplanan sakatlar indirimine ait 2018 yılında uygulanacak rakamları aşağıda görebilirsiniz.

 

Engel durumuEngelli İndirimi Tutarı
1. derece engelli (%80 ve daha yukarı)1000 TL.
2. derece engelli (%60-%79 arası)530 TL.
3. derece engelli (%40-%59 arası)240 TL.
2018 engelliler için gelir vergisi indirimi ne kadardır?

Cevap

*