Emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mıdır?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mıdır?

Emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mıdır?

 

Soru: Merhaba, emekliyim fakat iki senedir bir şirkette çalışmaya devam ediyordum. Beni işten çıkardılar ama sadece kıdem tazminatı ödemesi gerçekleştirdiler. Emekli olduğum için ihbar tazminatı hakkımın olmadığını söylediler. Bu doğru mu? Ben emekli olduğum için  ihbar tazminatı alamaz mıyım? Bilgi verirseniz sevinirim, iyi günler.

Cevap:

Merhabalar,

Bir iş yerinde çalışırken, emekliliği hak edip iş yerinden bu neden ile ayrılan bir işçinin ihbar tazminatı ödenmez, doğrudur. Kendisine sadece kıdem tazminatı ödenir. Fakat sizin durumunuz farklı. İşvereninizin kötü niyetli olduğunuz düşünmüyoruz ama sanırım bu iki olayı birbiri ile karıştırıyorlar.

Emekliliği hak edip, iş yerinden ayrılmak başka bir durumdur. Siz, emekli olduğunuz halde bir firmada görev yaparken işvereniniz tarafından işten çıkarılıyorsunuz.

İhbar tazminatı , 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesi’ne uyularak yapılan fesihler de geçerlidir ve bu işlemler de emekli olan işçi ya da emekli olmayan işçi diye herhangi bir ayrım yapılamaz.

İlgili kanunun 17. maddesinde konu ile ilgili;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

 İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İfadelerine yer verilmiştir.

Sizin beyanınıza göre, iş yerinizde ki kıdeminiz iki yıl civarında. Bu neden ile sizin altı hafta ihbar süreniz mevcut. İşvereniniz sizin iş akdinizi feshedebilmek için, tarafınıza altı hafta önce bildirimde bulunmak zorundadır. Eğer size herhangi bir bildirimde bulunmayıp, direk iş akdinizi feshediyor ise, size bu sefer de iş yerinizde ki kıdeminizi dikkata alarak 6 haftalık ihbar sürenizi nakit olarak ödemelidir. Sizin emekli olmanız ihbar tazminatı hakkınızı elinizden almaz.

Emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mıdır?

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mıdır?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap