noyorumlar

Cumartesi çalışılmayan işyerlerinde yıllık izin

takvim 1563864470 - Cumartesi çalışılmayan işyerlerinde yıllık izin

Cumartesi çalışılmayan işyerlerinde yıllık izin

 

Soru : Merhaba, ben senelik izinden döndüm.  Fakat işverenim izin gün sayımdan cumartesi gününü de düşmüş. Ben sadece bir hafta yani beş gün gün izin almama rağmen benim iznimden neden cumartesi günü ile beraber altı gün izin düşülüyor? Bu haksızlık değil mi? Cumartesi çalışılmayan iş yerlerinde yıllık izin nasıl uygulanmalıdır? Bana geri dönerseniz çok sevinirim, şimdiden teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

Bu sorun genellikle hemen hemen her işletmede mevcut. Kimi işverenler bu tarz durumlarda cumartesi gününü senelik izinden düşmezken, kimi işverenler ücretli senelik sırasında denk gelen cumartesi gününü düşmektedirler. Genel olarak tarafların bu konuda birbirlerine herhangi bir yaptırımının olması söz konusu değildir.

Cumartesi günü iş günüdür.

Cumartesi günü ne hafta tatilidir ne de genel tatildir. Bu nedenle yıllık izne rastlaması halinde izin süresinden sayılmaması söz konusu değildir. İşçi izin süresi içinde genel tatil, ulusal  ve kaç genel tatil gününe rastlıyorsa o kadar fazla gün izin kullanabilir. Bunların dışında senelik izni süresinde cumartesi gününe denk gelen günler izin süresini değiştirmeyecektir.

Bir iş yerinde cumartesi çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın o günün, iş günü sayılması gayet normaldir. 6. gün olarak çalışılmayan, ancak hafta tatili olmayan ve mevzuata göre iş günü sayılan cumartesi günü, yıllık ücretli izin süresinden sayılmaktadır. İşvereninizin uygulaması usulüne uygundur. Zaten mevcut yargıtay kararları da bu yönde karar vermektedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2018/9873 K. 2018/22596

Dilerseniz biraz da konu ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göz atalım.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. Maddesi’nde

İşçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. Maddesine göre; bir hafta 6 iş günü olarak kabul edilmektedir. Bu durum hiçbir şekilde cumartesi günü çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın nettir. Çalışanların izin sürelerinin belirlenmesi konusunda cumartesi günü dikkate alınması gerekmektedir.

Ulusal bayram, Hafta tatili ve Genel tatil günleri

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56. Maddesi’nde;

cumartesi 1593519774 300x200 - Cumartesi çalışılmayan işyerlerinde yıllık izin

Cumartesi çalışılmayan işyerlerinde yıllık izin

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi, yıllık ücretli izin hesabında cumartesi gününden söz edilmemiştir. Yıllık ücretli izin günü sırasında eğer, ulusal bayram, genel tatil günü ve hafta tatili denk deliyor ise, bu süreler izin sürelerinden sayılmayacaktır.

Örnek vermek gerekir ise;

Pazartesi gününden başlayıp, bir sonraki hafta pazartesi günü işbaşı yapacak olan işçinin ücretli senelik izninden hafta tatili dışında kalan 6 gün düşülecektir.

Pazartesi gününden başlayıp, bir sonraki hafta pazartesi günü işbaşı yapacak olan işçinin ücretli senelik iznine eğer bir ulusal bayram yani 29 ekim denk geliyor ise, ( 28 Ekim öğleden sonra da ulusal bayram olarak kabul edilir. ) işçinin senelik izninden 4,5 gün düşülecektir.

Pazartesi gününden başlayıp, bir sonraki hafta pazartesi günü işbaşı yapacak olan işçinin ücretli senelik iznine eğer bir genel tatil günü denk geliyor ise, ( 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve dini bayramlar ) ilgili tatil günü kadar senelik izninden düşülecektir.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

İşçinin alacağı ücretli senelik izin süresince, eğer işvereni ile imzaladığı iş sözleşmesinde aksi bir madde bulunmuyor ise, ücretli senelik izne gelen cumartesi günü o işletmenin cumartesi günü çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın senelik izinden düşülmelidir. İşverenlerin yapacağı bu uygulama, mantık olarak uygun olmasada, kanun bazında hareket ettiğimizde yanlış değildir.

Görev tanımı nedir

Sigortalı meslek kodu nasıl güncellenir

Cumartesi çalışılmayan işyerlerinde yıllık izin

Cevap yok

Cevap