Çalışan emekliler asgari geçim indiriminden faydalanabilir mi?

yaşlı çalışma 1489923587 300x200 - Çalışan emekliler asgari geçim indiriminden faydalanabilir mi?

Çalışan emekliler asgari geçim indiriminden faydalanabilir mi

 

Çalışan emekliler asgari geçim indiriminden faydalanabilir mi?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) medeni durumuna ve çocuk sayısına göre 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının gelirinden çıkarılarak vergi dışı bırakılmasıdır. Başka bir ifadeyle, gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır. AGİ,  işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

 

2017 yılında asgari geçim indirimi ne kadardır?

 

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017

MEDENİ DURUM

AYLIK TUTAR

Bekar

133,31 TL

Evli eşi çalışmayan

159,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

179,97 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

199,97 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışan

133,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

153,31 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

173,31 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

199,97 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

213,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

226,63 TL

 

Çalışan eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir

Asgari geçim indiriminden kimler faydalanabilir?

  • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler,
  • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri yıllık beyanname ile bildirenler,
  • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler,

Sorgusuz sualsiz asgari geçim indirimden faydalanabilir.

Bu neden ile emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar da asgari geçim indiriminden yararlanırlar.  Burada ki önemli husus, emekli olan bir kişinin çalışıp çalışmadığıdır. Çalışmayan bir emeklinin herhangi bir şekilde asgari geçim indiriminden faydalanması söz konusu değildir.

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
  • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,

Asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu değildir.

Cevap yok

Cevap