noyorumlar

Bildirimli fesih nedir?

sözleşme 1484547267 300x300 - Bildirimli fesih nedir?

Bildirimli fesih nedir?

Bildirimli fesih nedir?

Bildirimli fesihte, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın sözleşmeyi sona erdirme iradesini önceden bildirmesi gerekmekte olup, sözleşme bildirim süresinin dolmasıyla sona ermektedir.

Belirli süreli iş sözleşmeleri kural olarak bildirimli fesih yoluyla feshedilemez. Hukuk sitemimizde bunun tek istisnası Borçlar Yasası’nın 343. maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, ömür boyu veya on yıldan uzun süreli iş sözleşmeleri, işçi tarafından on yıldan sonra herhangi bir zaman içinde karşı tarafa bir aylık süre verilerek feshedilebilmektedir.

 

 

 

 

Bildirimli fesih ne anlama gelmektedir?

  • Sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri süreli fesihle sona erdirilebilir.
  • İşçinin işyerinde çalışma süresi ile orantılı olarak iş sözleşmesi fesih edildikten sonra belirli bir süre daha çalışmalarını öngören sonra erme şeklidir.
  • İş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi gerekir.Fesih bildirimi tek taraflı bir irade beyanıdır.Karşı tarafın bunu kabul etmesine gerek yoktur. Buradaki gaye karşı tarafı birden bire zor durum içinde bırakmamak için karşı tarafın önceden bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
  • Bildirimin yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gereklidir.
  • Bildirimli fesih yapıldıgında iş sözleşmesi hemen sona ermemekte, işçinin kıdemine bağlı olarak bildirim süresi kadar devam etmektedir.

 

İş Sözleşmesinin Feshinde Bildirim Süresi

4857 sayılı İş Kanunu’nun  17/II. maddesi‘nde işçinin kıdemi esas alınmak suretiyle belirlenmiştir.

Buna göre,  iş sözleşmesi;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılmaktadır.

İş Yasası’nda düzenlenen bu süreler asgari süreler olup bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile azaltılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak arttırılması mümkündür. Taraflar aralarında anlaşarak sözleşme ile artırdıkları ihbar önellerini, yasayla belirlenen asgari sürelerden az olmamak koşuluyla, yine aynı yöntemle azaltabilirler.

Usulsüz fesih nedir?

Bildirim şartlarına uymadan yapılan fesihtir. İş sözleşmesini fesih eden işçi veya işveren bildirim süresine uymak ise karşı tarafa bildirim süresi kadar ücreti ihbar tazminatı olarak ödeyecektir. İşveren isterse bildirim süresi kadar ücreti işçiye ödeyip sözleşmeyi derhal fesih edebilir ama işçinin böyle bir hakkı yoktur.
Bu süreler askeri olup iş sözleşmesi ile arttırılabilir.

Kötü niyetli fesih nedir?

İş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda bildirim süresine ait ücretin 3 katı tutarında kötü niyet tazminatı ödenecektir.
Örnek olarak : işçinin işveren hakkında şikayette bulunması, işveren aleyhine dava açması yada şahitlik yapması nedeniyle iş sözleşmesinin fesih edilmesi vb )

Bildirimli fesih nedir?

 

Cevap