Ücret kesme cezası- İşçi hatası maaş kesintisi

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Ücret kesme cezası- İşçi hatası maaş kesintisi

Ücret kesme cezası

 

İşveren işçinin maaşından ne kadar kesinti yapabilir?

Soru: Merhaba, iş yerinde yapmış olduğum hatadan dolayı, işverenim maaşımın yarısını kesti. Kendilerine bunun nedenini sorduğumda, bana Ücret kesme cezası verdiklerini söylediler. Şuan çok mağdurum ve tüm hesaplarım alt üst oldu. İşverenin böyle bir hakkı var mı? İnsanlık hali, ben ilerleyen dönemlerde tekrardan bir hata yaparsam gene aynı durumla mı karşılaşacağım? Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Ücret kesme cezası nedir?

Ücret Kesme Cezası 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 38. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir işçiye ücret kesme cezasının uygulanabilmesi için hangi hallerde ücret kesme cezasının uygulanacağı işe girerken imzalanacak olan iş sözleşmelerinde belirtilmelidir. Kanun maddesinde de “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.” Hükmü gereği sözleşme dışında kalan davranışlardan dolayı işçi ücret kesme cezasını sınırlandırmıştır.

Eğer iş başı yapmadan önce imzalanan iş sözleşmesinde ücret kesme cezası ile ilgili bir madde bulunmuyor ise, daha sonradan olabilecek nedenlerden ötürü işveren ücret kesme cezası uygulayamaz.

İşveren işçinin maaşından ne kadar kesinti yapabilir?

Bireysel ya da toplu iş sözleşmesinden kaynaklı kesilecek olan “ ücret kesme cezası ”nın uygulanması için somut dayanakların olması gerekmektedir. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olması söz konusu değildir.

İşçinin Ücret kesme cezası ile ilgili derhal bildirilmesi

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İşçiye yazılı olarak bildirimi yapılmadan ücretinden kesinti yapılması söz konusu olmayacaktır.

İşçinin bir ay içerisinde en fazla kaç günlük ücreti kesilir?

İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. İşveren, işçinin maaşının yarısını ya da daha fazlasını kesme lüksüne sahip değildir.

İşçinin maaşından her ay kesinti yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Yukarıda da söylediğimiz gibi, bir ayda maksimum iki günlük olarak şekide gerçekleşen kesintiler nedeniyle işveren maksimum bir yıl içerisinde toplam 24 günlük ücreti ceza olarak kesilebilir. 24 günden fazla yapılan kesintiler 4857 Sayılı İş Kanunu‘nu hükümlerine göre geçerliliğini yitirir.

İşveren ücret kesintisi ile beraber sigorta primlerinde de kesinti yapabilir mi?

İşveren Ü cret kesme cezası ile birlikte sigorta primlerinde de kesinti uygulayamaz. İşçinin ücretinden kanunen yapılması gereken vergi, sigorta vb. gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra işçiye ödenmesi gereken net ücret ilgili banka hesabına yatırılır. Ücret kesme cezası gerektiren durumların gerçekleştiği günlerde işçi çalıştığı için, sadece maaşında kesintiye gidilir, işçinin sigorta prim ödeme gün sayısında herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değildir.

Ücret kesme cezası nereye yatırılır?

İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi’ndeki 38775369/5005 numaralı hesabına kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılmalıdır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmakla yükümlüdür.

Ücret kesme cezası
classic.svg?mailpoet version=3.77 - Ücret kesme cezası- İşçi hatası maaş kesintisi

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap yok

  1. Anonim
  2. Umut ULU

Cevap