Belirli süreli iş sözleşmelerinde bilinmesi gerekenler

 
sözleşme 1468072806 300x227 - Belirli süreli iş sözleşmelerinde bilinmesi gerekenler

Belirli süreli iş sözleşmesi

 

Belirli süreli iş sözleşmesinde bilinmesi gerekenler

Günümüzde iş sözleşmelerinin “Belirsiz Süreli” olmaları esastır. Ancak İş Kanunu işçi ve işverene belli şartlar ve kısıtlamalar doğrultusunda “belirli süreli” sözleşme yapma imkanı da tanımaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 11. maddesi’nde konu ile ilgili;

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 


İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.

İfadelerine yer verilmiştir.

Buna göre,
• Belli bir işin tamamlanması,
• Belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesine,
Belirli süreli iş sözleşmesi denmektedir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tarafların  sözleşme yapma özgürlüğü kanun ile sınırlandırılmıştır. İstisnai durumlarda yapılabilen bir sözleşmedir.
Belirli süreli İş sözleşmesinin yenilenmesi.
Belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenmesi durumunda bazı özellikli durumlar aranmaktadır. Süre bitiminde taraflardan herhangi birinin yenilemek istediğinin beyanı ile sözleşme 1 ( bir ) kereye mahsus aynı şartların sağlanması halinde yenilenebilir. Eğer bu bu durumlara dikkat edilmez ise, sözleşme belirli olma özelliğini kaybeder ve belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak dikkate alınır.
Belirli süreli iş sözleşmesinde İhbar ve Kıdem tazminatı var mı?
İhbar Tazminatı
Belirli süreli iş sözleşmelerinde işin bitiş tarihi önceden belirlendiği için “ihbar tazminatı” söz konusu değildir. İş kanununda sadece belirsiz süreli sözleşmeler için ihbar tazminatında söz edilmiştir. O nedenle belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar “tazminatı” yoktur. Fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi, taraflar arasında yapılan belirli süreli iş sözleşmesinin kanunen geçersiz olması ve sözleşmenin belirsiz olarak nitelendirilmesi durumunda “ihbar tazminatı” durumu ortaya çıkar.
Kıdem Tazminatı
Sözleşmeler gerek belirli olsun, gerekse belirsiz olsun bir  yıl şartını dolduran tüm çalışanların iş akdi işveren tarafından feshedildiği taktirde kıdem tazminatı ödenir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işin bitiş tarihinin belli olmasına rağmen, 1 ( bir ) yıllık çalışmanın sonrasında işverenin sözleşmeyi yenilemeyeceği beyanı, işveren tarafından fesih olarak da nitelendirilebileceği için belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı vardır.
Belirli süreli iş sözleşmesi
 
 

Cevap

*