Asgari ücretin hesabı ve işverene maliyeti

Asgari ücretin hesabı ve işverene maliyeti

Aşağıdaki tabloda 2016 yılında asgari ücretin hesabını ve işverene maliyetini görebilirsiniz.

  •   Asgari geçim indirimi ( agi ) bekar ve çocuksuz çalışan olarak dikkate alınmıştır.
  •  Vergi dilimi 2016 yılının ilk ayı olduğu için %15 olarak dikkate alınmıştır.

 

ASGARİ ÜCRETİN HESABI ( TL/AY )

ASGARİ ÜCRET ( BRÜT ) 1.647,00
SGK PRİMİ %14 230,58
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 16,47
GELİR VERGİSİ % 15 86,46
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( AGİ ) 123,53
DAMGA VERGİSİ ( 0,759 ) 12,50
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01
NET ASGARİ ÜCRET 1.300,99

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ ( TL/AY )

ASGARİ ÜCRET ( BRÜT ) 1.647,00
SGK PRİMİ % 20,5 ( İŞVEREN PAYI ) 337,64
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 2 32,94
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.017,58

 

Asgari ücretin hesabı ve işverene maliyeti

 

Asgari ücretin hesabı ve işverene maliyeti

Asgari ücretin hesabı ve işverene maliyeti

 

Cevap

*