2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi

yüzde 15 1482991020 300x218 - 2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi

2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi

2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi

2017 yılında uygulanacak  gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Buna göre aylık geliri 2 bin 500 lira olan mükellef, 2017’de 5 bin 350 lira gelir vergisi ödeyecek.

2017 yılında uygulanacak gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi.

Maliye Bakanlığı’nca, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 10. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2017 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu had ve tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası 27%
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası 35%
2017 yılı gelir vergisi oranları belirlendi

Cevap

*