2017 Emzirme ödeneği ne kadar oldu?

emzirme 1483594823 300x281 - 2017 Emzirme ödeneği ne kadar oldu?

2017 emzirme yardımı ne kadar oldu?

 

2017 emzirme yardımı ne kadar oldu? 

Sigortalı kadın çalışanın doğum yapması ya da sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde ilgili koşulları sağlayan her çalışan emzirme ödeneği almaya hak kazanır.

(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 16)

Emzirme ödeneği çalışan için değil, çalışanın yeni doğan çocuğu için verilen bir ödenektir ve bu ödenek her bir çocuk için alınabilir.

Emzirme ödeneği, doğum sonrası yaşayan her bir çocuk için doğum tarihinden itibaren geçerli olur.
Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalılar emzirme ödeneğinden faydalanabilir. Kamu kuruluşunda sigortalı olarak çalışan kişilere emzirme ödeneği çalıştıkları kurum tarafından ödenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emzirme yardımı ödenebilmesi için anne ya da babanın sigortalı ya da bağkurlu olması gerekir.

Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Bu hizmetten kişilerin faydalanabilmesi için;

  • Doğum tarihinden önceki son 1 yıl içinde en az 120 gün sgk ya da bağkur primi olması,
  • Bağkur kapsamında olanların son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmaması,

gerekmektedir.

Emzirme yardımı başvurunu nereye yapılır?

Emzirme yardımı için başvuru şartı aranmıyor. Doğum yapılan hastane tarafından sisteme “Analık Emzirme” raporu girildikten sonra. Sosyal Güvenlik Kurumu sistemden bu rapora istinaden işleme alır ve ödeme işlemini gerçekleştirir.

Yani hastane raporu sisteme düzgün girerse SGK’ya da uğramanıza gerek kalmaz. Fakat otomatik olarak ödeme yapılmaması durumunda çocuğun doğum belgesi ve talebi belirten bir dilekçe ile bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuru yaparak ödenek talebinde bulunabilirler.

2017 yılında emzirme ödeneği ne kadardır?

2016 yılında doğan çocuklar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emzirme yardımı 122,00 TL. olarak ödeniyordu. 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında doğanlar için ise emzirme yardımı 132,00 TL. olarak belirlendi.

İlginizi çekebilir..  Memur süt parasından faydalanabilir mi?

Emzirme yardımı bir kereye mahsus mu ödenir?

Emzirme yardımı bir defaya mahsus ödenir. Çocukların ikiz, üçüz olması halinde her çocuk için ödeme ayrı ayrı yapılır.

Eşi Doğum yapan sigortalı, emzirme ödeneğinden faydalanabilir mi?

Eğer kadının doğum yaptığı esnada  herhangi bir sigorta durumu söz konusu değil ise, bu sefer eşi emzirme ödeneğini kurumdan tahsil edebilir.

2017 emzirme yardımı ne kadar oldu?

 

 

 

Cevap

*