noyorumlar

2017 bağkur primleri ne kadar oldu?

iftçi 1483981647 300x208 - 2017 bağkur primleri ne kadar oldu?

2017 bağkur primleri ne kadar oldu?

2017 bağkur primleri ne kadar oldu?

Bağkur primleri asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. Tarım/çiftçi bağkurlular haricinde bağkurluların ödeyecekleri en düşük bağkur tutarı brüt asgari ücretin yüzde 34.5’i üzerinden prim ödüyor . Tarım bağkurlular ise 2017 yılında brüt asgari ücretin 24 günlük tutarının yüzde 34.5’i üzerinden prim ödeyecekler. Yine isteğe bağlı bağkur kapsamındakiler ise brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden bağkur primi ödemeleri gerekmektedir.

 

 

Kimler Bağkurlu olarak kabul edilmektedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre,

1) Köy ve mahalle muhtarı seçilenler,

2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

  • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
  • Kollektif şirketlerin ortakları,
  •  Limited şirketlerin ortakları,
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
  • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
  • Donatma iştirakleri ortakları,
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
  • Tarımsal faaliyette bulunanlar,

Bağkur sigortalı sayılmaktadırlar.

 

 

2017 yılında ödenmesi gereken en düşük ve en yüksek Tarım ve çiftçi bağkur primleri aşağıdaki gibidir.

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası en düşük tarım bağkur primi:490,59 TL.

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası en yüksek tarım bağkur primi:3.679,42 TL.

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası yüzde 5 indirimli en düşük tarım bağkur primi:.419,49 TL.

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası yüzde 5 indirimli yüksek tarım bağkur primi:3.146,17 TL.

 

En düşük prim tutarı;

Esnaf, Şirket Ortağı, Muhtar ve Jokeylerin Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 613,23 TL

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 524,36 TL

 

Tarım/Çiftçi bağkur primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 490,59 TL

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 419,49 TL

 

İsteğe bağlı bağkur sigortalısı primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında ödenecek en düşük prim tutarı; 568,80 TL’dir. (İsteğe Bağlı Bağkur sigortalıları %5 prim indiriminden yararlandırılmaz.)

 

2017 bağkur primleri ne kadar oldu?
2017 bağkur primleri ne kadar oldu?

Cevap