noyorumlar

Uzun süre rapor alan işçi işten çıkartılabilir mi?

hasta 1493728775 300x200 - Uzun süre rapor alan işçi işten çıkartılabilir mi?

Uzun süre rapor alan işçi işten çıkartılabilir mi?

Uzun süre rapor alan işçi işten çıkartılabilir mi?

Soru: Merhaba, bir çalışanımız sağlık kurumundan 3 aylık rapor aldı. Bu süreç içerisinde nasıl bir yol izleyeceğiz? Rapor süresi uzarsa iş akdini feshedebilir miyiz? Eğer feshedebilirsek kıdem tazminatı ödememiz gerekiyor mu? İşçinin rapor hakkı kaç gün? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

 

 

 

Cevap: Merhabalar, İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkün olabilmektedir.

Fazla rapor alan işçinin işten çıkarılması.

Böylesi bir feshin mümkün olabilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini “altı” hafta aşması gerekmektedir. Siz çalışanınız ile ilgili detaylı bilgi vermediğiniz için süre ile ilgili bir bilgi vermemiz ne yazık ki mümkün değil.

İşçinizin iş yerinde ki kıdemine göre belirlenen ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Madde‘sinde belirtilen ” iş sözleşmesinin feshinde ” uygulanan bildirim sürelerine altı hafta daha ekleyerek gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Ayrıyeten zorlayıcı sebeplerden dolayı iş sözleşmesini sağlık nedeniyle feshedeceğiniz işçi için,  iş yeriniz de ki kıdemi bir yıl ve üzerindeyse şayet kendisine kıdem tazminatı ödemek ile yükümlüsünüz.

4857 Sayılı Kanunun 17. Maddesi’ne göre;

İş sözleşmeleri;

             a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

             b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

             c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

             d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

             Feshedilmiş sayılır.

İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17.maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.

Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Örneğin:
İşçi işyerinde 7 yıldan beri çalışıyorsa işçinin iş sözleşmesi ihbar süresine 6 hafta daha eklendikten sonra fesh edilecektir.

7 yıllık çalışanın 8 haftalık yasal ihbar süresi bulunduğu için, işçinin iş sözleşmesi 8+6=14 hafta sonra işveren tarafından fesh edilebilir.

Uzun süre rapor alan işçi işten çıkartılabilir mi

Cevap