Toplu işten çıkarılma

 

Toplu işten çıkarılma

Toplu işten çıkarılma

Toplu işten çıkarılma nedir?

Zaman zaman çevremizden duyuyoruz.. “x firması bazı ekonomik nedenlerden ötürü küçülmeye gidiyor ve 200 işçininin sözleşmesini feshedip iş akdine son verecek.” diye..

Peki bu nasıl oluyor? Bir firma, küçülme politikası adı altında bu kadar çok personelinin işine son verebilir mi? Verebiliyorsa bir işletme nelere dikkat etmeli? İşten çıkartılan işçilerin hakları nelerdir?

Toplu işten çıkarma nedir?

Toplu işten çıkarma, 20 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde söz konusu olan bir uygulamadır.

Hangi durumlar toplu işçi çıkarma sayılır?

  • 20 ve 100 işçi arasında işçi çalıştıran işletmelerde en az 10 işçinin,
  • 101 ile 300 işçi arasında işçi çalıştıran işletmelerde en az yüzde on oranında işçinin,
  • 301 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelerde en az 30 işçinin,

işine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca bir aylık süre içerisinde aynı ya da farklı tarihler de iş akdinin feshedilmesi toplu işçi çıkarma olarak kabul edilmektedir.

Toplu işçi çıkarma işlemi nasıl yapılır?

İşveren ekonomik, ya da yapısal nedenlerden ötürü toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu muhakkak, işçi sendika temsilcilerine ve Türkiye İş Kurumu’na (işkur)  otuz gün öncesinden bildirmek ile yükümlüdür. Bu bildirimde, toplu çıkış işleminin kaç işçi için ve hangi tarihlerde gerçekleşeceği nedenleri ile belirtilmelidir.

İşverenin sendika temsilcileri ile görüşme zorunluluğu var mıdır?

Evet vardır. İşyeri sendika temsilcileri ile işverenin arasında yapılacak görüşmelerde toplu işçi çıkarmanın önlenmesine yönelik ya da çıkarılacak işçi sayısının minimuma indirilmesi konuları ele alınmalıdır ve bu görüşmeler ispatlanabilir bir şekilde belge haline getirilmelidir.

Peki ne zaman toplu çıkarılma işlemi uygulananır?

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini çalışma bölge müdürlüğüne bildirmesinden itibaren otuz gün sonra hüküm doğurur.

İşletme tamamen kapatılır ise ne gibi bir işlem uygulanır?

İşletmenin tamamen kapatılması, faaliyetini durdurması halinde işveren sadece içinde bulunduğu durumu otuz gün öncesinden ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ve Türkiye İş Kurumu’na ( işkur ) bildirmek ve iş yerini ilan etmek ile yükümlüdür.

Toplu işten  çıkarılma işlemin de kıdem ve ihbar tazminatı ödenir mi?

Tabiki, toplu işçi çıkarma işleminde işten çıkarılan işçilere çalışma sürelerine uygun olarak ihbar öneli vermek veya ihbar tazminatı ile kıdem tazminatlarının ödenmesi zorunludur.

Toplu işten çıkarılma durumunda işe iade davası açılabilir mi?

Evet açılabilir. Feshin geçersizliğinin tespiti için iş akdinizin feshinden otuz gün içerisinde işe iade davası açabilirsiniz.

Toplu işten çıkarılma

 

 

Cevap

*