noyorumlar

Sosyal medyada işverene hakaret işten atılma sebebidir

sosyal medya 1521609791 1024x543 - Sosyal medyada işverene hakaret işten atılma sebebidir

Sosyal medyada işverene hakaret işten atılma sebebidir

 

Soru: Merhaba, ben şirketim ile ilgili olumsuz bir paylaşımda bulundum. Şirket yetkilileri bundan haberdar olduklarını söyledi. Bu neden ile ben işten çıkartılabilir miyim? Teşekkür ederim.

Cevap:

Merhaba,

Sosyal medyada hakaret, yargıtay kararlarına göre haklı fesih nedeni olarak belirlenmiş durumda. Sahip olduğunuz sosyal medya hesaplarında işvereninize dair bir paylaşımda bulunurken, işten atılma ihtimalinizi düşünmenizde fayda var.

Günümüzde sosyal medya hesaplarını kullanmayan çok az insan bulunmaktadır. Özellikle çalışanlar yoğun iş temposundan kurtulmak ve daha eğlenceli zaman geçirmek amacıyla sıklıkla sosyal medya kullanmaktadır. Fakat zaman zaman insanlar sosyal medyayı bir eleştiri ve açık oturum platformuna dönüştürmektedir.

Sosyal medyada işverene hakaret işten atılma sebebidir

Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Her birimiz değişik sosyal medya sitelerine üyeyiz ve değişik sıklıklarla paylaşımlar yapıyor, arkadaşlarımızın paylaşımlarını beğeniyoruz ve hatta yeniden paylaşım sağlıyoruz. Kimi zaman sağladığımız bir paylaşım milyonlara ulaşıyor. Peki yazdığımız, beğendiğimiz, paylaştığımız konuların karşı tarafı rahatsız edip etmediği ile ya da karşı tarafın yaşayacağı bu rahatsızlık sonrasında başımıza daha büyük işler alabileceğimizi hiç düşündük mü?

İş Hukuku’na göre; işçinin işverenine karşı sadakat ilkesi çerçevesinde hareket etmesi gereklidir. İşçinin sadakat borcu, “doğruluk ve dürüstlük ilkesi temeli üzerine kurulu olup, işverenin korunmaya değer haklı çıkarlarını en iyi şekilde korumak ve söz konusu çıkarlara zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak yükümlülüğünü ifade eder.

Sadakat borcu, işçiyi sadece iş yerinde değil, iş yeri dışında da takip eden bir borçtur. İşçinin sadakat borcunu belirleyen edimler, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. İşçinin sadakat borcu, işverenine karşı bazı olumlu davranışlarda bulunması yükümlülüğü olabileceği gibi kimi olumsuz davranışlarda bulunmaması yükümlülüğü şeklinde de karşımıza çıkabilir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

II-b: “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.”

II-d :”İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması”

Söz konusu kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, işçinin sosyal medya paylaşımı işvereninin veya aile üyelerinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde ise veya şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlar içeriyorsa, işverenine veya aile üyelerinden birine veya iş arkadaşına sataşma şeklinde yorumlanıyorsa, işverenin iş akdini haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkacaktır.

Ayrıca söz konusu sosyal medya paylaşımı yukarıda belirtilen kanun maddesi kapsamında yorumlanacak kadar ağır değil ancak işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini zedelemiş ise, sadakat borcuna aykırılık olarak yorumlanabiliyor ise, işverenin geçerli nedenle iş akdini feshi gündeme gelebilecektir.

Eğer işçi, sosyal medya aracılığı ile iş yerine ait gizli bilgileri duyurur, gizli kayıtları paylaşır ise bu durum da İş Kanunu kapsamında haklı nedenle fesih sonucunu doğurabilecektir.

Yargıtay Kararı, sosyal medyada bir işçinin işvereni hakkında kimine göre “eleştiri” kimine göre ise “eleştiriyi aşan boyut” olarak değerlendirilse de Yargı kararını vermiş ve işçilerin özgür oldukları sosyal medyayı biraz olsun kısıtlamıştır.

T.C. Yargıtay 9. H.D. 2015/27643E 2016/7929K sayılı kararında;

İşçi sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşım sonucu işvereni tarafından tazminatsız fesih yolu ile işten çıkarılmıştır. Davada ise en büyük delil, işçinin sosyal medya paylaşımı görüntüsü olmuştur.

İşçi sosyal medya hesabında;

“iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramayan adamlar müdür olursa basit bir resmi yazıya cevap yazmayan gerizekalılar şef olur …’de iş hayatı saçma sapan ilerliyor” şeklinde paylaşımda bulunmuştur.

Yapılan paylaşım ve davalı tanık beyanları değerlendirildiğinde paylaşımın davalı iş yerine yönelik olduğu davacının söz konusu hakaret ve sataşma içeren paylaşımının işverene haklı fesih imkanı verdiği, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı açık olduğundan yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi bozma nedenidir.

Benzer kararlar yine Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Kararında ise “eleştiriyi aşan hakaret” öne çıkarılmıştır. T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/346 Karar: 2011/1013 numaralı davada ise yine benzer bir şekilde “ eleştiriyi aşan hakaret içeren söylemler haklı nedenli fesih” i işaret etmektedir.

 

Sosyal medyada işverene hakaret işten atılma sebebidir

Cevap