Sosyal Güvenlik borçlarının yapılandırılması mümkün mü?

deme 1472647663 300x188 - Sosyal Güvenlik borçlarının yapılandırılması mümkün mü?

Sosyal Güvenlik borçlarının yapılandırılması

Uzun bir süredir iş dünyası üzerindeki ekonomik sıkıntılar, SGK ve Bağ-Kur primlerinin düzenli ödenmesini engellemekteydi.

Merakla beklenen torba kanun nihayet resmi gazetede yayımlandı. 19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6736 Sayılı yasa ile vergi borçları ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçları artık yapılandırılabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni torba kanun, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere devletin bazı alacaklarına yapılandırma getiriyor.

 

Peki hangi borçları yapılandırabileceğiz?

 • Sigorta primi,
 • Emeklilik keseneği,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
 • SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • Genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Geçmiş sosyal Güvenlik destek primi borçları silinecek mi?

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

Hangi tarihe kadar borçlar yapılandırılabiliyor?

2016 Haziran ayı ve öncesindeki SGK borçları yapılandırılabilecek.

SGK idari para cezalarının tamamı silinecek mi?

Yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50’si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası,  40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecek.

Yapılandırma sonrası borçlar kaç taksit ile ödenebilecek?

Yapılandırma kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na   borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak.   Sosyal Güvenlik Kurumu’na  borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde  ödeme yapabilecekler.  Böylece;  6 taksit  (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay),  18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecek.

Genel Sağlık Sigortası borçları da siliniyor mu?

Yapılandırma Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsayacak. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların,  gecikme cezası ve gecikme zamları  silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Yapılandırma için son başvuru tarihi ne zamandır?

Kanun kapsamında borcunu  peşin ya da taksitli  ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecekler.

Genel sağlık sigortası borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi ne zamandır?

Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler.  Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

SGK Yapılandırma Başvuruları Nereye Yapılacak?

 • İşveren prim borçları için işveren dosyasının bulunduğu ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne,
 • Bağkur prim borçları için bağkur dosyasının bulunduğu ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne,
 • Genel Sağlık Sigortası borçları için herhangi bir Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne,
 • Diğer borçlar için de ilgili ünitelerden ya da herhangi bir Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nde başvurular yapılabilecektir.
Sosyal Güvenlik borçlarının yapılandırılması
Sosyal Güvenlik borçlarının yapılandırılması

Cevap

*