Çocuk parası yardımından nasıl faydalanabilirim?

SGK Çocuk Yardımı 2016

çocuk parası 2016

Çocuk parası yardımından nasıl faydalanabilirim?

 

Bu yazımız da bahsedilen çocuk parası yardımı,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında canlı olarak dünyaya gelen Türk vatandaşlarına yardım olarak  ödediği çocuk parası ücretidir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu doğum parası ile ilgili merak ettikleriniz için diğer konumuza göz atabilirsiniz.

 

 

Çocuk parası kimlere ödenir?

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında, çocukları canlı doğan Türk vatandaşları ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere yani mavi kart sahiplerine doğum parası ödenir. Sadece annenin veya sadece babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum parası ödenir.  Dolaysıyla 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum parası ödenmez. Ayrıca bu doğum parasının ödenmesi için sigortalı olma şartı aranmaz.

Ödenecek çocuk parası miktarı ne kadardır?

Canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum parası ödenir. Her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılır. Çocuk sayısının tespiti ve doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu kimlik paylaşım sistemindeki nüfus kayıt örneğinde kayıtlı olan çocukların doğum tarihlerine göre belirlenir. 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum parası ödenmese de doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu belirlenirken, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş çocuklar da sayılır. Aynı şekilde evlat edinilmiş çocuklar için doğum yardımı yapılmaz, ancak çocuk sayısının tespitinde dikkate alınır.

Bu para Türk vatandaşı olan anne veya babaya ödenir. Anne ve baba her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye ödenir. Zorunlu hallerde ödeme babaya da yapılabilir.

Ödenecek doğum parasından vergi veya başka herhangi bir kesinti yapılmaz, doğum parası haczedilemez.

Kamu işçilerinin özel durumu var mıdır?

İşverenle aralarında yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi uyarınca, işçinin kendisinin veya eşinin doğum yapması nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmasının kararlaştırılmış olması halinde, kararlaştırılan miktar yukarıda belirtilen tutardan daha azsa sadece aradaki fark doğum parası olarak ödenir. Eğer kararlaştırılan tutar yukarıda belirtilen tutarla aynı veya fazlaysa bu durumda yukarıda belirtilen doğum parası ödenmez.

Başvurular nereye yapılacaktır?

Başvuruların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin ise başvurularını çalıştıkları kurumlara yapmaları gerekir. Başvurular değerlendirilerek 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Ödeme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği tarihlerde il müdürlüklerince yapılır.

Başvuru yapmadan önce çocuğun doğum kaydının nüfusa işlenmiş olması gerekir.

Başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır. Dilekçeyi dolduran kişi kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışıp çalışmadığını, çalışıyorsa aldığı veya alacağı doğum yardımı tutarını dilekçede belirtir. Ayrıca bu bilginin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrulanması gerekir.

Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, iadeli – taahhütlü posta veya kargo yoluyla da yapılabilir.

 

Cevap

*