Raporlu olan işçi işten çıkarılabilir mi?

hasta 1523431224 1024x605 - Raporlu olan işçi işten çıkarılabilir mi?

Raporlu olan işçi işten çıkarılabilir mi?

 

Raporlu olan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşverenler işin sürdürülmesini sağlamak için rapor alan işçinin işini diğer görev arkadaşlarına pay etmek ya da rapor bitimine kadar çalışacak yeni bir işçi istihdam etmek zorundadır. Rapor süresi bitiminin birçok durumda öngörülememesi bu çözümleri ayrı bir soruna dönüştürebilmektedir. Bu durumlarda rapor alan işçinin iş sözleşmesini feshetmek işverene haklı bir çözüm gibi görünebilmektedir. Ama usulüne aykırı bir şekilde yapılan fesihler işverenin önüne işe iade davası olarak gelmektir. Peki Raporlu olan işçi işten çıkartılabilir mi? Raporlu işçinin işten çıkarılması ile ilgili nasıl bir yol izlenebilir?

İş sözleşmesini fesheden taraf işveren ise feshi geçerli bir nedene dayandırmak zorundadır. Personelin hastalık nedeniyle rapor alması işten çıkarılması için geçerli bir fesih nedeni olarak görülmemektedir. Rapor süresinde usule uymadan yapılmış bir fesih iş mahkemesi karşısında işvereni haksız duruma düşürecektir.

Fakat, uzun süreli rapor durumu söz konusu ise, bildirim sürelerine göre hareket edilip, haklı neden ile işçinin iş sözleşmesini feshedilebilir.

Bu feshin haklı sayılabilmesi için raporun kesintisiz olarak ihbar süresini altı hafta aşmış olması şarttır. Ara verilmiş rapor sürelerinin toplamı belirtilen süreleri aşmış olsa da bu fesih işlemi 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25’ten yapmak mümkün olmayacaktır.

İşverenin rapor nedeniyle feshi işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. İşçi bir yılını tamamlamışsa kıdem tazminatı da ödenmelidir. Ayrıca hala raporu devam eden işçiye sözleşmesinin hangi sebebe dayanılarak, hangi tarihte feshedildiği açıkça yazılı bir şekilde noter kanalıyla fesih bildirimi yapılması gerekir.

 

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesinde;

“Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.”

İfadesine yer verilmiştir.”

Buna istinaden;

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17, maddesinde, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, fesih bildiriminin karşı tarafa yapılması gerekmektedir.

Bir başka deyişle, sebebi ne olursa olsun, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilecek ise işçiye, işçi tarafından feshedilecek ise de işverene bildirim yapılması gerekmektedir.

Bu bildirimlerin yapılmasının sebebi, gene aynı maddede belirtilen ihbar sürelerinden kaynaklanmaktadır.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

İşveren rapor alan işçisini işten çıkartabilir mi?

İşveren rapor alan işçisini işten çıkartamaz. Fakat, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi‘nde;

İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 

İfadelerine yer verilmiştir.

Yani bir işçinin almış olduğu istirahat, ihbar süresinin 6 hafta geçtiği taktirde, işveren bildirimsiz fesih hakkını kullanabilir. Onun dışında ki işlemler de fesih geçirsiz sayılacaktır.

Örnek vermemiz gerekirse;

  • Kıdemi altı aydan az olan işçinin rapor süresinin 2 + 6  = 8 haftayı,
  • Kıdemi altı aydan çok bir buçuk yıldan az olan işçinin rapor süresinin 4 + 6 = 10 haftayı,
  • Kıdemi bir buçuk yıldan çok üç yıldan az olan işçinin rapor süresinin 6 + 6 = 12 haftayı,
  • Kıdemi üç yıldan çok olan işçinin rapor süresinin 8 + = 14 haftayı,

Aşması halinde, bu sürelerin sonunda iş sözleşmeleri işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilir.

İş sözleşmelerinin bu süreleri beklemeden işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanmış olması halinde ayrıca kıdem tazminatı ödenir mi?

İş akdinin işçinin sağlık nedenleri nedeniyle feshedilmesi halinde, iş yerinde ki  kıdemi bir yıldan fazla olan işçiye kıdem tazminatı da ödenmesi gerekmektedir.

Raporlu olan işçi işten çıkartılabilir mi

 

2 Yorumlar

  1. yasin
  2. admin
  3. Umut ULU

Cevap